Professional Dancers needed - The Cunning Little Vixen

Welsh National Opera is looking for four dancers for our revival of THE CUNNING LITTLE VIXEN

(Director – David Pountney, Associate Director & Choreographer – Elaine Tyler-Hall, Conductor – Tomáš Hanus).

Rehearsals start on 27 AUGUST 2019 at Wales Millennium Centre, Cardiff, and continue until the opening performance (see below). Dancers must be fully available for the rehearsal period.

Performances are as follows:


WMC

SATURDAY

5

OCTOBER

2019

19.30

 

FRIDAY

11

OCTOBER

2019

19.30

PLYMOUTH

THURSDAY

17

OCTOBER

2019

19.30

LLANDUDNO

BIRMINGHAM

OXFORD

SOUTHAMPTON

THURSDAY

THURSDAY

THURSDAY

THURSDAY

31

7

21

28

OCTOBER

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

2019

2019

2019

2019

19.30

19.30

19.30

19.30

Role Details

Dragonfly (Dance Captain) – Male. Needs to be a strong technical dancer in both classical and contemporary techniques.

Spirit of the Vixen – Female. Ethereal. She will need to have strong contemporary technique. Please be aware that this role involves being topless with substantial body make-up.

 Application Details

Application is by CV (which must include a photograph) in the first instance. Please submit applications by 8 APRIL 2019. Candidates will then be shortlisted and invited to audition in Cardiff on 16 APRIL 2019. Please note, WNO will not be able to reimburse travel expenses.

To apply, please forward an up to date CV and photograph to:

Elspeth Harding & Lisa Turner, Casting Officer at castingassistant@wno.org.uk.

Details of the financial package available will be provided upon request.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am bedwar dawnsiwr ar gyfer ein hadfywiad o THE CUNNING LITTLE VIXEN

(Cyfarwyddwr - David Pountney, Cyfarwyddwr Cyswllt a Choreograffydd - Elaine Tyler-Hall, Arweinydd - Tomáš Hanus).

Bydd ymarferion yn dechrau ar 27 AWST 2019 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, a byddant yn parhau tan y perfformiad agoriadol (gwelwch isod). Mae angen i'r dawnswyr fod ar gael ar gyfer y cyfnod ymarfer cyfan.

Bydd y perfformiadau fel a ganlyn:


CMC

DYDD SADWRN

5

HYDREF

2019

19.30

 

DYDD GWENER

11

HYDREF

2019

19.30

PLYMOUTH

DYDD IAU

17

HYDREF

2019

19.30

LLANDUDNO

BIRMINGHAM

RHYDYCHEN

SOUTHAMPTON

DYDD IAU

DYDD IAU

DYDD IAU

DYDD IAU

31

7

21

28

HYDREF

TACHWEDD

TACHWEDD

TACHWEDD

2019

2019

2019

2019

19.30

19.30

19.30

19.30

Manylion y Rôl

Dragonfly (Capten Dawns) - Gwryw. Angen bod yn ddawnsiwr technegol cryf mewn technegau clasurol a chyfoes.

Spirit of the Vixen - Benyw. Etheraidd. Bydd angen iddi gael techneg gyfoes gref. Byddwch yn ymwybodol bod y rôl hon yn cynnwys bod heb dop gyda cholur corff sylweddol.

Manylion Ymgeisio

Dylech ymgeisio drwy anfon CV (gan gynnwys llun) yn y lle cyntaf. Cyflwynwch eich cais erbyn 8 EBRILL 2019. Byddwn wedyn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr a bydd y rhai ar y rhestr fer yn cael gwahoddiad i glyweliad yng Nghaerdydd ar 16 EBRILL 2019. Noder os gwelwch yn dda, ni all WNO ad-dalu costau teithio.

I ymgeisio, anfonwch CV a llun diweddar at:

Elspeth Harding a Lisa Turner, Swyddog Castio yn castingassistant@wno.org.uk.

Bydd manylion y pecyn ariannol ar gael trwy wneud cais.

 

 

Views: 123

Comments are closed for this blog post

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service