-This is a call out for a photographer who has links with the Rhondda Valley

-Galwad am ffotograffydd sydd â chysylltiadau â Chwm Rhondda

Working with Angharad Lee and Becky Davies, you will spend a few days kicking off Angharad's 'Radical Creatures' journey around the beautiful Valley.

We hope the relationship will continue beyond phase one of the project.

Fee: £100 a day x 2 days

Travel and accommodation covered if required

Dates: November 9th & 10th

If you are interested in learning more please apply by stating your links with, or love of the Rhondda and a link to your portfolio. 

Email: angharad@angharadlee.com

Deadline for expression of interest: October 25th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galwad am ffotograffydd sydd â chyswllt â Chwm Rhondda


Mi fyddwch yn gweithio gydag  Angharad Lee a Becky Davies, a byddwch yn treulio ychydig o ddyddiau fel rhan o gychwynbwynt prosiect 'Radical Creatures' Angharad yn ymchwilio'r cwm hyfrytaf yn y byd.

Rydym yn mawr obeithio bydd y berthynas yn datblygu tu hwnt i gam cyntaf y brosiect. 


Ffi: £100 y dydd x 2 ddiwrnod

Costiau teithio a llety ar gael os oes angen

Dyddiadau: Tachwedd 9 & 10


Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, gwnewch gais drwy nodi eich cysylltiadau â'r Rhondda, neu pam eich bod wrth eich bodd â 'r lle, ac hefyd linc i'ch portffolio.

e-bost: angharad@angharadlee.com

Dyddiad Cau: Hydref 25

Views: 220

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service