RWCMD Balance - Exhibition Installation Performance

The Royal Welsh College of Music and
Drama is pleased to invite you to the
Theatre Design Graduate Exhibition
2011
Graduate designers, sonic artists,
musicians and technicians combine
to present a fresh look at the work of
the Royal Welsh College of Music &
Drama.
This annual exhibition moves in
to our new Linbury Gallery before
transferring to the Bargehouse on
London’s South Bank, bringing with
it a greater breadth of expression of
both the individual creative design
practitioner and the collaborative
artist.

Linbury Gallery RWCMD
Opening Night
Fri 10 June 7:30 for 8pm start
Sat 11 & Sun 12 June 10am - 4pm
Mon 13 – Thu 16 June 10am - 8pm
Fri 17 June 10am – 4pm
Admission Free
Bargehouse, Oxo Tower Wharf,
South Bank, London, SE1 9PH
Opening Night
Thu 30 June 7:30 for 8pm start
Fri 1 July - Sun 3 July 11am - 6pm
Admission Free

Opening Night RSVP to Heather Davies


Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol
Cerdd a Drama Cymru eich gwahodd
i Arddangosfa Gradd Cynllunio Theatr
2011.
Cynllunwyr, artistiaid sonig, cerddorion
a thechnegwyr graddedig yn cyfuno
i roi golwg newydd ar waith Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Mae’r arddangosfa flynyddol hon yn
symud i’n Oriel Linbury newydd cyn
mynd ymlaen i’r Bargehouse ar y
South Bank yn Llundain, gan ddwyn
yn ei sgil fynegiant ehangach yr
ymarferydd cynllunio creadigol
unigol a’r artist cydweithiol.

10-17 june & 30 june - 3 july 10-17 Mehefin & 30 mehefin - 3 Gorffennaf
Linbury Oriel CBCDC
Noson Agoriadol
Gwener 10 Mehefin 7.30pm i ddechrau
am 8pm
Sadwrn 11 a Sul 12 Mehefin 10am – 4pm
Llun 13 – Iau 16 Mehefin 10am - 8pm
Gwener 17 Mehefin 10am – 4pm
Mynediad am Ddim
Bargehouse, Oxo Tower Wharf,
South Bank, Llundain, SE1 9PH
Noson Agoriadol
Gwener 10 Mehefin 7.30pm i ddechrau
am 8pm
Gwener 1 - Sul 3 Gor 11am – 6pm
Mynediad am Ddim

Opening Night RSVP to Heather Davies

Views: 267

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service