Swydd/Job - Rheolwr Llwyfan/Stage Manager - Neontopia

Mae Neontopia yn edrych am Reolwyr Llwyfan gyda sgilliau sain i fod yn ran o’u cynhyrchiad nesaf, TUCK, i’w pherfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae TUCK wedi’i gosod ym myd Drag Caerdydd. Mi fydd hi’n cael ei pherfformio yng ngofod Ffresh yn y Ganolfan (CMC/WMC). Cynhyrchiad theatr gyda chast o bedwar yw hi sy’n cynnwys elfennau cabaret, canu, dawnsio a phob dim ffabiwlys!

DYDDIADAU:

1af – 20fed o Hydref – Ymarfer (CMC/WMC)

22ain – 23ain – Tech (Ffresh, CMC/WMC)

24ain – Rhagddangosiad

25ain – 27ain – Perfformiadau

1af – 3ydd o Dachwedd – Perfformiadau

TÂL:

£500 yr wythnos

DYLETSWYDDAU:

-       Rhedeg yr ystafell ymarfer ar amser a bod ‘on book’

-       Creu amserlen ymarferion a tech (bosib fydd hyn yn heriol o bryd i’w gilydd gan fod y gofod berfformio hefyd yn cael ei defnyddio fel bwyty)

-       Rheoli a chymeryd rhan mewn ‘get-ins’ a ‘get-outs’

-       Rhedeg sain a goleuadau yn ystod y perfformiadau

-       Creu a dosbarthu adroddiadau sioe ac ymarferion yn ddyddiol

Mae Neontopia yn gwmni ddwyieithog - a’r cynhyrchiad hwn - felly mi fydd yr ystafell ymarfer yn gweithredu yn Gymraeg a Saesneg. Fel cwmni cynhwysgar ry’n ni’n annog ceisiadau o draws-doriad o weithwyr proffesiynol - mae’r parodrwydd i weithredu mewn ystafell ymarfer ddwyieithog felly’n hanfodol ar gyfer y swydd hwn.

I ymgeisio ar gyfer y swydd anfonwch neges fer yn esbonio pam fyddwch chi yn iawn am y rôl yma, ynhyd â CV os gwelwch yn dda, at Glesni Price-Jones glesnipj@gmail.com

------------------------------------------------

Neontopia are seeking a Stage Manager with a sound bias for their next production, TUCK, at the Wales Millennium Centre.

TUCK is set in the drag scene of Cardiff. Performed in the Ffresh cabaret/restaurant space at WMC. It is a theatre production with a cast of four, which includes elements of cabaret, singing, dancing and all things fabulous.

DATES:

1st – 20th October – Rehearsal (WMC)

22nd + 23rd – Tech (Ffresh, WMC)

24th – Preview performance

25th – 27th – Performances

1st – 3rd Nov – Performances

FEE:

£500 per week

DUTIES/RESPONSIBILITIES:

-       Running the rehearsal room on book

-       Scheduling rehearsals and tech (this may prove challenging at times, due to the occasional use of the performance space as a restaurant)

-       Running and participating in get-ins and get-outs

-       Operating sound and LX during performances

-       Creating and distributing daily rehearsal and show reports

Neontopia is a bilingual company - as is this particular production - and the rehearsal room will operate simultaneously in Welsh and English. As an inclusive company we encourage applications from a diverse range of professional applicants a willingness to work in two languages is, therefore, essential for this role.

To apply please send a short message about why you might be right for this role, along with your CV, to Glesni Price-Jones glesnipj@gmail.com

Views: 349

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service