Swydd wag yn Dawns Powys ~ Vacancy at Powys Dance

Prentisiaeth Ymarferydd Dawns Cymunedol Iaith Gymraeg

 

Swydd llawn amser, cyflog £12,145 y flwyddyn

Cytundeb blwyddyn, yn dechrau Medi 2013 wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru  

 

Cwmni dawns proffesiynol addysgol a chymunedol yw Dawns Powys sydd wedi’i leoli yng nghalon Canolbarth Cymru wledig.  Mae ein tîm craidd o bedwar Ymarferydd Datblygu Dawns yn cyflwyno rhaglen o ddosbarthiadau cymunedol, perfformiadau addysgol a gweithdai, hyfforddiant i athrawon a phrosiectau creadigol ar draws sir eang Powys sy’n brin ei phoblogaeth.  Rydym yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog.

 

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am brentis ymarferydd dawns llawn amser.  Bydd y brentisiaeth yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau yn y gweithle wrth i chi gysgodi ein hymarferwyr dawns, yn ogystal â datblygu eich arferion eich hunan a’ch paratoi ar gyfer eich gyrfa ar ôl i chi gwblhau eich prentisiaeth.

 

I fod yn gymwys i wneud cais bydd angen eich bod :

  • Newydd raddio mewn dawns (neu faes tebyg)
  • Yn siaradwr Cymraeg rhugl
  • Yn yrrwr
  • Yn angerddol am ddawns gymunedol 

 

Os hoffech chi gael rhagor o fanylion neu i gael sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Amanda Griffkin (Rheolwr) ar 01597 824370, neu anfonwch e-bost at amanda.griffkin@powys.gov.uk.

 

I wneud cais ewch i www.powys.gov.uk/swyddi (bydd y swydd yn cael ei hysbysebu ar y safle o 2 Mai 2013; y dyddiad cau ar gyfer y swydd yw 31 Mai 2013).

 


 

Community Dance Practitioner Apprenticeship, Welsh Language

 

Full time post, salary £12,145pa

One year contract, commencing September 2013 funded by Arts Council of Wales.

  

Powys Dance is a professional community and educational dance company based in the heart of rural mid Wales. Our core team of four Dance Development Practitioners deliver a programme of community classes, educational performances and workshops, teacher training and creative projects across the large yet sparsely populated county of Powys. We work through the medium of Welsh, English and bilingually.

 

We are currently seeking a full time apprentice dance practitioner. The apprenticeship will allow you to develop your skills in the workplace as you shadow our dance practitioners, as well as developing your own practice and preparing you for your career post-apprenticeship.

 

To be eligible to apply you need to be:

  • A recent graduate (or equivalent) in dance
  • A fluent Welsh speaker
  • A driver
  • Passionate about community dance practice

  

For further information or an informal chat please contact Amanda Griffkin (Manager) on 01597 824370, or e-mail amanda.griffkin@powys.gov.uk

 

To apply please visit https://recruitment.powys.gov.uk/

(the position will be advertised on the site from 2nd May 2013; closing date 31st May 2013).

 

Views: 170

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service