TEAM Placements on upcoming NTW production (150)

TEAM are offering Placements on,(150), National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru’s upcoming production in association with S4C, in June/July in Aberdare in these three areas . . .

 

Stage Management 


Technical

 

Design

 

This is a training opportunity to learn from and shadow members of our staff on this exciting production. If you have some experience in one of these areas and would like to gain more skills and training with the show’s production team these placements are here to give you the opportunity to develop in the area you are passionate about.

To find out more about the show, click here:

http://nationaltheatrewales.org/150

 

How to Apply . . .

We'd love to hear why you'd like to take part in this opportunity and how it would benefit you. You can apply by sending a cover letter to team@nationaltheatrewales.org explaining what experience you would like to gain and why...Please also include your C.V 

 

We can be flexible with the time you spend on the placement but please give us an idea of your availability between 08/06/2015 – 11/07/2015

 

Deadline for applications – 08th May Midday

Interviews/Meetings 14th May

 

More Details . . .

(150)

Date Rehearsals commence: 08/06/2015

Technical Rehearsals: 22/06/2015

Press Night: 30/06/2015

Final Performance: 11/07/2015

Location: Aberdare

Expenses: Out of pocket expenses will be reimbursed including travel costs

 

  

Mae TEAM yn cynnig profiad gwaith ar (150), ein cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag S4C yn ystod mis Mehefin/Gorffennaf yn Aberdâr o fewn y tri maes yma…

 

Rheoli Llwyfan


Technegol

 

Dylunio

 

Mae hwn yn gyfle i ddysgu a chael eich hyfforddi wrth gysgodi aelodau o staff National Theatre Wales ar y cynhyrchiad cyffrous yma. Os oes gennych chi brofiad yn un o’r meysydd yma ac eisiau ehangu ar eich sgiliau a’ch hyfforddiant gyda thîm gynhyrchu NTW, mae’r profiad gwaith yma yn gyfle i ddatblygu yn y maes yr ydych chi’n angerddol amdano.

I ddarganfod mwy am y sioe, cliciwch yma:

http://nationaltheatrewales.org/cy/150

 

Sut i ymgeisio…

Hoffwn ni glywed pam y bysech chi’n hoffi cymryd rhan yn y cyfle yma, a sut y byddai o fudd i chi. Gallwch ymgeisio drwy yrru llythyr eglurhaol i team@nationaltheatrewales.org <mailto:team@nationaltheatrewales.org> yn esbonio pa brofiad yr hoffech chi ei ennill a pham Cofiwch gynnwys eich CV

 

Gallwn fod yn hyblyg o ran yr amser y byddwch chi’n ei dreulio ar y profiad gwaith, ond rhowch syniad i ni o’ch argaeledd rhwng 01/05/2015 – 11-07/2015, os gwelwch yn dda.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 08 Mai canol dydd

Cyfweliadau/Cyfarfodydd 14 Mai

 

Mwy o fanylion…

(150)

 

Dyddiad dechrau Ymarferion: 08/06/2015

Ymarferion Technegol: 22/06/2015

Noson y Wasg: 30/06/2015

Perfformiad Terfynol: 11/07/2015

Lleoliad: Aberdare

 

Treuliau: Fe gewch ad-daliad am unrhyw gostau yn cynnwys costau teithio.

 

 

 

 

Views: 315

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service