TEAM #bbcgetcreative Twitter Takeover

Today BBC have announced Get Creative ''Get Creative is a celebration of the world-class arts, culture and creativity that happens every day across the UK - and we want you to get involved.'

 

 

Date: Saturday 21st February 2015

 

To promote the #bbcgetcreative campaign we will be holding a TEAM twitter takeover. The aim is to highlight arts and culture across Wales so TEAM members can get involved by posting about what cultural activities they are getting involved in that day, however big or small!

 

We ask that you encourage people in your area/networks to get involved, have a voice and celebrate arts and culture across Wales!

 

 

The tweets should include:

 

#bbcgetcreative

 

#ntwTEAM

 

& Your location

 

Diwrnod Trydar #bbcamserigreu TEAM

 

Dyddiad: Dydd Sadwrn 21ain o Chwefror 2015

 

Er mwyn hyrwyddo ymgyrch #bbcamserigreu mi fyddwn ni’n cynnal cyfnod o drydar gyda TEAM. Y nod yw amlygu celfyddyd a diwylliant o amgylch Cymru, felly gall aelodau TEAM gymryd rhan drwy bostio am y gweithgareddau diwylliannol y maen nhw’n eu profi'r diwrnod hwnnw, boed yn brofiad mawr neu’n fach.

 

Hoffwn ni i chi annog pobl o fewn eich hardal/rhwydwaith i gymryd rhan, lleisio eu profiadau a dathlu celfyddyd a diwylliant ledled Cymru!

Dylai’r negeseuon Trydar gynnwys:

 

#bbcamserigreu

 

#ntwTEAM

 

A’ch lleoliad

Views: 83

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service