The Agency Project Coordinator Opportunity with NTW / Cyfle i Cydlynydd Prosiect The Agency gyda NTW

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

The Agency Project Coordinator (NTW)

 

Working closely with the Head of Collaboration (TEAM), The Agency Project Coordinator is responsible for leading on the development and delivery of The Agency project in Cardiff (an initiative imported from Brazil’s favelas, allowing young people from deprived inner-city areas to develop business ideas benefitting their communities).  The role is responsible for managing The Agency freelance staff contracted to deliver work within Cardiff.

 

Salary: £24,000 per annum, pro rata. 21 hours per week.

Term: Fixed-Term (29 months), Part Time.

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

 

Deadline: Thursday 8th February, 1pm

Interviews: Monday 19th February, Cardiff

 

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

The Agency 

A Battersea Arts Centre and Contact Programme 

In partnership with People’s Palace Projects, National Theatre Wales & Fablab Belfast 

Funded by Big Lottery Fund 

The Agency is a programme originally conceived by Marcus Faustini in Rio de Janeiro where it is delivered by Agência de Redes para a Juventude. The UK pilot was funded by the Calouste Gulbenkian Foundation. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd wag ganlynol.

 

Cydlynydd Prosiect The Agency (NTW)

 

Gan weithio'n agos gyda'r Pennaeth Cydweithredu (TEAM), mae Cydlynydd Prosiect The Agency yn gyfrifol am arwain a datblygu prosiect The Agency yng Nghaerdydd (menter a fewnforiwyd o favelas Brasil, gan ganiatáu i bobl ifanc o ardaloedd dinesig difreintiedig ddatblygu syniadau busnes er budd eu cymunedau).  Mae’r rôl yn gyfrifol am reoli staff llawrydd The Agency a gontractiwyd i ddarparu gwaith yng Nghaerdydd.

 

Cyflog: £24,000 y flwyddyn, pro rata. 21 awr yr wythnos.

Tymor: Tymor sefydlog (29 mis), rhan-amser.

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: dydd Iau 8 Chwefror, 1pm

Cyfweliadau: Dydd Llun 19 Chwefror, Caerdydd

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

The Agency 

Rhaglen Battersea Arts Centre a Contact 

Mewn partneriaeth â People’s Palace Projects, National Theatre Wales & Fablab Belfast 

Wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr 

Rhaglen a ddyfeisiwyd yn wreiddiol gan Marcus Faustini yn Rio de Janeiro yw the Agency, lle y caiff ei chyflwyno gan Agência de Redes para a Juventude. Ariannwyd y rhaglen beilot yn y DU gan Sefydliad Calouste Gulbenkian. 

 

Views: 384

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service