Welsh National Opera is looking for two actors for our semi-staged concert performance of THE CONSUL.

Directed by Max Hoehn and Conducted by Justin Brown.

Rehearsals start on 3 JUNE 2019 at Wales Millennium Centre in Cardiff, and continue until the opening performance (see below). Actors must be fully available for the rehearsal period.

Performances are as follows:

WALES MILLENNIUM

CENTRE, CARDIFF

WEDNESDAY

12

JUNE

2019

19.30

Character Details

Policemen / Immigration officers / Visa applicants. Musical understanding is advantageous, although all characters are silent. Actors need to be physically strong.

Application Details

Application is by CV (which must include a photograph) in the first instance. Please submit applications by 21 FEBRUARY 2019. Candidates will then be shortlisted and invited to audition in Cardiff on 1 MARCH 2019 at Wales Millennium Centre. Please note, WNO will not be able to reimburse travel expenses and encourages applications from local candidates with suitable qualifications.

To apply, please forward an up to date CV and photograph to:

Elspeth Harding & Lisa Turner, Casting Assistant & Auditions Co-ordinator at castingassistant@wno.org.uk.

 

Details of the financial package available will be provided upon request.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE CONSUL - BRIFF ACTORION

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am ddau actor ar gyfer ein perfformiad cyngerdd wedi ei lwyfannu'n rhannol o THE CONSUL.

Bydd yn cael ei gyfarwyddo gan Max Hoehn ac yn cael ei Arwain gan Justin Brown.

Bydd ymarferion yn dechrau ar 3 MEHEFIN 2019 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, a byddant yn parhau tan y perfformiad agoriadol (gwelwch isod). Mae angen i'r actorion fod ar gael ar gyfer y cyfnod ymarfer cyfan.

Bydd y perfformiadau fel a ganlyn:

CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD

DYDD MERCHER

12

MEHEFIN

2019

19.30

Manylion y Cymeriadau

Plismyn / Swyddogion Mewnfudo / Ymgeiswyr Fisa. Byddai dealltwriaeth gerddorol yn fantais, ond rhan fud sydd gan bob un o'r cymeriadau. Mae angen i'r actorion fod yn gryf yn gorfforol.

Manylion Ymgeisio

Dylech ymgeisio drwy anfon CV (gan gynnwys llun) yn y lle cyntaf. Cyflwynwch eich cais erbyn 21 CHWEFROR 2019. Byddwn wedyn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr a bydd y rhai ar y rhestr fer yn cael gwahoddiad i glyweliad yng Nghaerdydd ar 1 MAWRTH 2019 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Noder os gwelwch yn dda, ni all WNO ad-dalu costau teithio ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr lleol sydd â chymwysterau addas.

I ymgeisio, anfonwch CV diweddar a llun at:

Elspeth Harding a Lisa Turner, Cynorthwyydd Castio a Chydlynydd Clyweliadau yn castingassistant@wno.org.uk.

 

Bydd manylion y pecyn ariannol ar gael trwy wneud cais.

Views: 106

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

Un naid enfawr i ddynoliaeth... Rydyn ni'n brysur yn gweithio ar gyfer ein cynhyrchiad newydd gyda @NTWtweets. One giant leap for mankind... We're hard at work for our new production with National Theatre Wales. #MissionControl Tachwedd | Novemberpic.twitter.com/8EazLeVXbq

Un naid enfawr i ddynoliaeth... Rydyn ni'n brysur yn gweithio ar gyfer ein cynhyrchiad newydd gyda . One giant leap for mankind... We're hard at work for our new production with National Theatre Wales. 🌑 🚀 Tachwedd | November

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service