A message from our friend at Theatre Bristol:
'Theatre Bristol has been commissioned by the Arts Council of Wales to research and report on how shared producing resources in Wales could give everyone a better deal. We may have already spoken to you at the Creative Gathering or at meetings in Cardiff, Swansea, Snowdonia National Park and Carmarthen but there may be more you want to say - and we'd love to hear any additional thoughts.
If we have not managed to meet you yet, we would LOVE to hear your views about what works well in Wales and where you think the community could build on this success. 
We've designed a very simple survey asking 5 open questions and 2 quick factual ones. We would hugely value your input.
Very many thanks,
Katie and Mel
Deadline: Wednesday 21st December
*******************************************************************************

Comisiynwyd Theatr Bryste gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ymchwilio i sut y gallai rhannu cydadnoddau cynhyrchu yng Nghymru ddarparu gwell cyfleoedd i bawb, ac wedyn cyflwynwn adroddiad am y mater. Mae'n bosibl y siaradasom â chi yn yr Ymgynulliad Creadigol neu mewn cyfarfodydd yng Nghaerdydd - yn Abertawe, Parc Cenedlaethol Eryri neu Gaerfyrddin - ond byddwn wrth ein modd clywed unrhyw beth arall sydd gennych i'w ddweud.

Os na lwyddasom i gwrdd â chi, hoffem glywed eich barn am yr hyn sy'n gweithio'n dda yng Nghymru a lle y gallai'r gymuned adeiladu ar ei llwyddiant. 


Mae gennym arolwg syml gyda 5 cwestiwn agored a 2 ffeithiol, hawdd. Gwerthfawrogwn eich mewnbwn.

Besyng Weithio Cymru

Diolch yn fawr,

Katie a Mel

Dyddiad cau: Dydd Mercher 21 Rhagfyr'

 

0117 373 0873

Theatre Bristol
The Fire Station
82-84 York Road
Bristol
BS3 4AL
 
http://www.theatrebristol.net/" color="gray">http://www.theatrebristol.net/">www.theatrebristol.net

Views: 78

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service