Three jobs with Ar Waith Ar Daith (Wales Millennium Centre, Walk the Plank, NativeHQ) #awen2015

Rydym yn chwilio am gyflwynydd, dylunydd a threfnydd taith ar gyfer prosiect mawr o'r enw Ar Waith Ar Daith, ar gyfer dathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod haf 2015.

Dyma gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous; taith o gwmpas Cymru i ddarganfod yr ysbrydoliaeth a chelfyddyd y wlad, i'w rhannu o'r Ganolfan i'r wlad a'r byd.

Plîs anfonwch y manylion at unrhyw un sy'n addas am y swyddi.

Rydym ni yn NativeHQ yn falch o gael ein penodi fel artist digidol gan gynhyrchwyr cwmni Walk the Plank. Byddwn yn rhannu mwy am y profiad hwnnw trwy gofnodion sydd i ddod ar wefan NativeHQ.

Yn y cyfamser, ewch i wefan Ar Waith Ar Daith am ragor o fanylion am y prosiect.


We need a host, a designer and a programmer for a big project called Ar Waith Ar Daith, for the 10th anniversary celebrations of the Wales Millennium Centre in summer 2015.

These are superb opportunities to participate in an exciting project; a journey around Wales, discovering the inspirations and art of the country, sharing it from the Centre to the country and the world.

Please pass the details to anyone you think might be interested.

We at NativeHQ are chuffed to have been appointed digital artist by producers Walk the Plank. We'll be sharing more about that experience in upcoming posts on the NativeHQ website.

In the meantime, head to the Ar Waith Ar Daith website for further info on the project.

Views: 318

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service