(Applications closed) We're recruiting! Dahl Readings Co-ordinator / Cydlynydd Darlleniadau Dahl (deadline: Friday 18th March)

National Theatre Wales and Wales Millennium Centre are seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

City of the Unexpected – Dahl Readings Co-ordinator

You will be responsible for sourcing and coordinating the talent for the staged readings which are part of the Dahl centenary celebrations. An extraordinary weekend of the unexpected in the City of Cardiff. The readings will take place in unexpected locations around the City and will form a ticketed element to the weekend.

Experience will be required in working with talent agencies, planning numerous readings, working with the artistic director on the choice of text and liaising with the Dahl Estate

Salary – fee: £4000 based on 30 days

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

Please apply by submitting in writing a letter detailing your experience and qualities that meet the job specification. CV’s can be attached as supporting information

Please email to work@nationaltheatrewales.org by  5pm, Friday March 18th

Job Description

Mae National Theatre Wales a Canolfan y Mileniwm yn dymuno penodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag ganlynol.

City of the Unexpected – Cydlynydd Darlleniadau Dahl

Byddwch yn gyfrifol am ganfod a chydlynu’r dalent ar gyfer y darlleniadau a drefnir fydd yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant Dahl. Penwythnos anhygoel o’r annisgwyl yn Ninas Caerdydd. Bydd y darlleniadau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau annisgwyl o gwmpas y Ddinas ac yn elfen o’r penwythnos y bydd angen tocynnau ar ei chyfer.

Bydd angen profiad o weithio gydag asiantaethau talent, cynllunio darlleniadau niferus, gweithio gyda’r cyfarwyddwr artistig ar y dewis o destun a chydgysylltu ag Ystâd Dahl.

Cyflog – ffi: £4000 yn seiliedig ar 30 diwrnod

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir

Gwnewch gais drwy e-bostio llythyr yn manylu eich profiad a’ch rhinewddau sydd yn cyfateb ar swydd ddisgrifiad. Gallwch hefyd ychwanegu CV fel gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais 

Ebostiwch work@nationaltheatrewales.org erbyn 5pm, Mawrth 18, 2016

Swydd Ddisgrifiad

Views: 823

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service