Welsh Artists/Arts orgs: Call for outdoor arts commissions + bursaries

Are you a Wales based artist or arts organisation currently working in outdoors arts, or interested in doing so in the future?

Articulture have some exciting opportunities now available:

 

Outdoor arts commissions 2015 

Articulture, in collaboration with a consortium of leading Welsh Arts organisations invite artists and arts companies from any discipline to request support for the creation and delivery of new outdoor work within the region of £2 – 10k, for presentation and touring in 2015

Details here. Deadline 2 March.

 

Circus/street arts commission, Pontio - Gwledd SYRCAS Feast 2015

Articulture, in collaboration with Pontio wish to commission a new circus or street arts work up to £1.5K as part of the Gwledd SYRCAS Feast' - a wealth of high quality circus, aerial, and outdoor performance in Bangor, in July 2015.  

Details here. Deadline: 2 March

 

Bursaries - Greenwich + Docklands International Festival 2015

For Wales based artists/arts organisations to see new work, network, and attend professional sessions at the Greenwich+Docklands International Festival and Xtrax Showcase on 26 -28 June. 

Details here. Deadline 21 May.

 

Bursaries – support for your ‘go see’ or skill share

For Wales based artists and arts organisations to fund their own 'go see' or skill share of whatever form, to support the development of outdoor work.

Details here. Deadline – rolling until 30 Sept or until funds last.

 

Ydych chi’n artist neu’n sefydliad celfyddydol wedi sefydlu yng Nghymru sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn celf awyr agored, neu â diddordeb mewn gwneud hynny?

Mae gan Articulture gyfleoedd cyffrous iawn ar gael yn awr: 

Comisiynau celf awyr agored 2015

Mae Articulture, mewn cydweithrediad â chonsortiwm o sefydliadau celf Cymreig blaenllaw yn gwahodd artistiaid a chwmnïau celfyddydol o unrhyw gyfrwng i ymgeisio am gymorth i greu a darparu gwaith awyr agored newydd ar gost oddeutu £2 – 10k, i’w arddangos a’i deithio yn 2015.

Manylion yma. Dyddiad cau 2 Mawrth.

 

Comisiynau Syrcas/Celf Stryd, Pontio - Gwledd SYRCAS Feast 2015

Mae Articulture, mewn cydweithrediad â Pontio yn dymuno comisiynu gwaith syrcas neu gelf stryd newydd hyd at gost o £1.5K fel rhan o Gwledd SYRCAS Feast' – cyfoeth o syrcas o safon uchel, gwaith i fyny yn yr awyr a pherfformiad awyr agored ym Mangor ym mis Gorffennaf 2015.

Manylion yma. Dyddiad cau 2 Mawrth.

 

Bwrsarïau – Gŵyl Ryngwladol Greenwich a Docklands 2015

Ar gyfer artistiaid/sefydliadau celfyddydol sydd wedi sefydlu yng Nghymru, i weld gwaith newydd, rhwydweithio a mynychu sesiynau proffesiynol yn Greenwich+Docklands International Festival a Xtrax Showcase ar 26 -28 Mehefin.

Manylion yma. Dyddiad cau 21 Mai.

 

Bwrsarïau – cymorth i chi ‘fynd i weld’ neu rannu sgiliau

Ar gyfer artistiaid a sefydliadau celfyddydol sydd wedi sefydlu yng Nghymru i gael arian i ‘fynd i weld’ neu rannu sgiliau mewn unrhyw gyfrwng, ac i gefnogi datblygiad gwaith awyr agored.

Manylion yma. Dyddiad cau – parhau hyd at 30 Medi neu pan fydd y gronfa wedi rhedeg yn sych.

Views: 275

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service