Welsh playwrights! We have an exciting opportunity for you / Dramodwyr Cymru! Dyma gyfle gwych i chi

Written something but not sure on your next move? Play On might be just what you’re waiting for.
This is a call for the finished scripts sitting unread on your desk. We have an eager panel of readers on hand to offer feedback. There may even be the possibility of having your work developed in the future.
In partnership with Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Clwyd, Play On welcomes scripts from anyone over the age of 18 that have not previously been produced or presented to us.
Find out more:
//
Wedi ‘sgwennu rhywbeth a ddim yn siwr beth yw’r cam nesaf?
Sgript yn eistedd ar eich desg ers tro a ddim yn siwr beth i'w wneud efo fo?
Efallai mai Am Ddrama yw’r ateb! Prosiect newydd sy’n rhoi cyfle i ddramodwyr i anfon sgriptiau sydd mewn lle eisioes, i gael eu darllen gan banel amrywiol o ddarllenwyr i dderbyn adborth, ac o bosibl, cyfle i ddatblygu’r gwaith yn y dyfodol.
Mewn partneriaeth gyda Theatr Genedlaethol Cymru ac Theatr Clwyd, mae Am Ddrama yn croesawu sgriptiau gan unrhywun un dros 18 oed, sydd heb eu cyflwyno i un o’r tri partner yn y gorffennol.

Views: 117

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service