We’re looking for a Creative Development Producer to help us support and develop theatre-makers and their ideas.

⭐️ Are you passionate about discovering and supporting theatre-makers to create remarkable work in evolving and inspiring ways?

⭐️ Are you open to new ways of doing things, connecting with audiences and communities across Wales, and supporting others to do the same?

//
Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Datblygiad Creadigol i’n helpu i gefnogi a datblygu gwneuthurwyr theatr a’u syniadau.

⭐️ Ydych chi’n angerddol am ddarganfod a chefnogi gwneuthurwyr theatr i greu gwaith rhyfeddol mewn ffyrdd esblygol ac ysbrydoledig?

⭐️ A ydych yn agored i ffyrdd newydd o wneud pethau, cysylltu â chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru, a chefnogi eraill i wneud yr un peth?

Views: 37

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service