Come and work with us! We have several exciting and varied roles waiting to be filled by passionate and tenacious souls.

We’re currently looking for…

  • An Audiences & Communications Coordinator. Do you believe in theatre as a journey that connects and questions us, makes demands of us, provokes and pokes us, surprises and delights us?

  • A Creative Development Producer to help us support and develop theatre-makers and their ideas.

  • Three trustees to join us on our journey. Are you passionate about sparking positive change and opening minds, across our nation and beyond?


Find out more on our website, and get in touch if you'd like to start with a conversation.

//

Dewch i weithio gyda ni! Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael ar gyfer unigolion brwdfrydig a phenderfynol.

Ar hyn o bryd, rydym yn awyddus i benodi…

  • Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu. Ydych chi’n credu mewn theatr fel taith sy’n ein cysylltu a’n cwestiynu, yn gwneud galwadau arnom, yn ein pryfocio a’n plesio, yn ein synnu a’n swyno?

  • Gynhyrchydd Datblygiad Creadigol i’n helpu i gefnogi a datblygu gwneuthurwyr theatr a’u syniadau.

  • Dri ymddiriedolwr i ymuno â ni ar ein taith. A oes gennych ddiddordeb mewn ysgogi newid cadarnhaol ac agor meddyliau, ar draws ein gwlad a thu hwnt?


Dysgwch fwy, a chysylltwch os hoffech chi ddechrau gyda sgwrs.

Views: 82

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service