Wrexham Connection Callout - Monday Motivation #2 / Cymhelliant Ddydd Llun #2

As we mentioned last week, every Monday we’ll be sharing a different post and set of ideas on how you can get involved with our Connection Callout

This week’s image, by the artist Banksy, was shared with us by Bill Hamblett (he runs the awesome Small World Theatre and we’d love for you to use this image to inspire some art work, or some poetry, or photography, or whatever creative medium you find the most intriguing.

If you’re stuck for ideas, check out some of the suggestions below: 

  1. Voice your response to the image in the Blackout poetry style of Austin Kleon
  2. Doodle a reply in the manner of artist/comedian Jessie Cave
  3. Create a painting/mixed media image like the artists The Singh Twins
  4. Join this Banksy inspired online art class on Friday 12th June

We’d love to see your responses! Tag photos of them using #ntwTEAM or send them over to us at team@nationaltheatrewales.org and we’ll share them with our community.

 

Here’s the Callout postal address - 

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrexham

LL13 8BBThank you!

Fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, bob dydd Llun byddwn yn rhannu neges wahanol a set o syniadau ar sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein Galwad Cysylltu

Cafodd ddelwedd yr wythnos hon, gan yr arlunydd Banksy, ei rhannu gyda ni gan Bill Hamblett (ef sy'n rhedeg y Small World Theatre arbennig) a byddem wrth ein bodd petaech yn defnyddio'r ddelwedd hon i ysbrydoli gwaith celf, neu farddoniaeth, neu ffotograffiaeth, neu ba bynnag gyfrwng creadigol y teimlwch yw'r mwyaf diddorol.

Os ydych chi'n cael trafferth meddwl am syniadau, edrychwch ar rai o'r awgrymiadau isod: 

 

  1. Lleisiwch eich ymateb i'r ddelwedd yn null barddoniaeth blacowt Austin Kleon
  2. Gwnewch ddwdl yn arddull yr arlunydd/comedïwr Jessie Cave
  3. Crëwch ddarlun/delwedd cyfryngau cymysg fel yr artistiaid The Singh Twins
  4.  Ymunwch â'r dosbarth celf ar-lein hwn ddydd Gwener 12fed Mehefin

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich ymatebion! Tagiwch luniau ohonyn nhw gan ddefnyddio #ntwTEAM neu eu hanfon draw aton ni yn team@nationaltheatrewales.org a byddwn ni'n eu rhannu gyda'n cymuned. 

 

 Dyma gyfeiriad Callout -

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrecsam

LL13 8BB

 

 Diolch!

Views: 142

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service