Wrexham Connection Callout - Monday Motivation #4 / Cymhelliant Ddydd Llun #4

So, every Monday we’ll be sharing a different post and set of ideas on how you can get involved with our Connection Callout:

 

We’ve been wowed by some beautiful responses to last week’s photography callout - so much so that another batch of postcards will be going out with next week's meals also! This week we received and printed images captured by local photographers Hannah Taylor and Janet Upton - these were the incredible images they sent in. 

Hannah Taylor

Janet Upton

For this week’s theme, we’d love you to create something inspired by bees! We held the Go Tell the Bees procession on Saturday and it was a lovely way to spend the solstice. Maybe you want to draw a queen bee, or create a bee inspired card, or take your own photos of bees at work in your garden! 

For some inspiration, take a look at:

  1. The collective Bee Art
  2. The artist Neil Thompson
  3. The printmaker and illustrator, Tom Frost
  4. The animator and illustrator,Gemma Green Hope

We’d love to see your responses! Tag photos of them using #ntwTEAM or send them over to us at team@nationaltheatrewales.org and we’ll share them with our community.

 

Here’s the Callout postal address - 

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrexham

LL13 8BBDiolch! 

Felly, bob dydd Llun byddwn yn rhannu neges a set o syniadau gwahanol ar sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein Galwad Cysylltu:

Rydym wedi cael ein syfrdanu gan rai ymatebion prydferth i'r alwad ffotograffiaeth yr wythnos diwethaf - cymaint felly y bydd swp arall o gardiau post yn mynd allan gyda phrydau'r wythnos nesaf hefyd! Yr wythnos hon rydym wedi derbyn ac argraffu delweddau a gipiwyd gan ffotograffwyr lleol Hannah Taylor a Janet Upton.

Ar gyfer thema'r wythnos hon, bydden ni wrth ein bodd pe byddech yn creu rhywbeth wedi'i ysbrydoli gan wenyn! Cynhaliwyd yr orymdaith Go Tell The Bees ddydd Sadwrn ac roedd yn ffordd hyfryd o dreulio'r heuldro. Efallai eich bod am dynnu llun o'r frenhines wenynen, neu greu cerdyn wedi'i ysbrydoli gan wenyn, neu dynnu eich lluniau eich hun o wenyn wrth eu gwaith yn eich gardd!

I gael rhywfaint o ysbrydoliaeth ffotograffig, edrychwch ar rai o'r awgrymiadau isod: 

1.Y cyfunol Bee Art

2. Yr arlunydd Neil Thompson

3. Y gwneuthurwr printiau a'r darlunydd, Tom Frost

4. Yr animeiddiwr a'r darlunydd, Gemma Green-Hope

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich ymatebion! Tagiwch luniau ohonyn nhw gan ddefnyddio #ntwTEAM neu eu hanfon draw aton ni yn team@nationaltheatrewales.org a byddwn ni'n eu rhannu gyda'n cymuned. 

Dyma’r cyfeiriad Callout -

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrecsam

LL13 8BB

 

Diolch! 

Views: 135

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service