Wrexham Connection Callout - Monday Motivation #5 / Cymhelliant Ddydd Llun #5

Every Monday, we’ve been sharing ways you can get involved in our Connection Callout.

As we mentioned last week, we’ve had some spectacular responses to our postcard callout, and here are some more beautiful images submitted. 

This one is by Stephen Lloyd (fabulous photographer whose work you can see more of here) and I love the view from Pontcysyllte!

This is by Viviane Peoc’h (she’s also a talented filmmaker and you can watch her work here) and I love how the rolling hills bring about a feeling of peace.

This callout has really showcased how much talent is in our local area, and we’d love for you to use the theme of ‘local’ this week. Perhaps it’s a poem inspired by your favourite view, a photograph of a tree you always pass, whatever is local to you we’d love for you to share it! 

For some inspiration, take a look at the artists mentioned above and also :

1. Jean Michel-Basquiat and ‘SAMO’

2. The groupColab Inc and their various exhibitions

3. This Visit Wales poston some of our most famous artists

As always, we’d love to see your responses! Tag photos of them using #ntwTEAM or send them over to us at team@nationaltheatrewales.org and we’ll share them with our community.

 

Here’s the Callout postal address - 

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrexham

LL13 8BBDiolch! 

Felly, bob dydd Llun byddwn yn rhannu neges a set o syniadau gwahanol ar sut y gallwch chi gymryd rhan yn einGalwad Cysylltu:

Fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, rydym ni wedi cael rhai ymatebion arbennig i'n galwad cardiau post, a dyma rai delweddau hardd a gyflwynwyd. 

Mae hwn gan Stephen Lloyd (ffotograffydd gwych y gallwch weld mwy o'i waith yma) ac rwyf wrth fy modd gyda'r olygfa o Bontcysyllte!

Mae hon gan Viviane Peoc'h (mae hi hefyd yn wneuthurwr ffilmiau talentog a gallwch wylio ei gwa...) ac rwy'n caru sut mae'r bryniau tonnog yn dod â theimlad o heddwch.

Mae'r alwad wedi dangos yn arbennig o dda faint o dalent sydd yn ein hardal leol, a byddem wrth ein boddau pe baech yn defnyddio'r thema 'lleol' yr wythnos hon. Efallai mai cerdd wedi'i hysbrydoli gan eich hoff olygfa ydyw, ffotograff o goeden yr ydych bob amser yn ei phasio, beth bynnag sy'n lleol i chi byddem wrth ein bodd i chi ei rannu! 

I gael rhywfaint o ysbrydoliaeth, edrychwch ar yr artistiaid a grybwyllir uchod a hefyd:

  1. Jean Michel-Basquiat a 'SAMO'
  2. Y grŵp Colab Inc a'u hamrywiol arddangosfeydd
  3. Y postiad hwn gan Croeso Cymruar rai o'n hartistiaid enwocaf

Fel bob tro, byddem wrth ein bodd yn gweld eich ymatebion! Tagiwch luniau ohonyn nhw gan ddefnyddio #ntwTEAM neu eu hanfon draw aton ni yn team@nationaltheatrewales.org a byddwn ni'n eu rhannu gyda'n cymuned. 

 

Dyma’r cyfeiriad Callout -

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrecsam

LL13 8BB

 

Diolch! 

Views: 88

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service