Wrexham Connection Callout - Monday Motivation #6 / Cymhelliant Ddydd Llun #6

Monday is our Connection Callout day, when we share different ways on getting involved with our Wrexham project.

This week, we’re turning our attention to the different ways of creating art from used materials or household items. In this culture of disposability, finding ways to create work that is easy on the environment and which packs a punch is something I’m really interested in. 

The artist Nathan Wyburn is a brilliant example of this. He creates celebrity portraits from items such as cassette tapes or marmite, and you can find some of his work here.

There’s also Yuken Teruya, who transforms ordinary items into the extraordinary,  and Michelle Reader, who scours charity shops and reclamation yards to create unique scu....

As always, we’d love to see your responses! Tag photos of them using #ntwTEAM or send them over to us at team@nationaltheatrewales.org and we’ll share them with our community.

 

Here’s the Callout postal address - 

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrexham

LL13 8BBDiolch! 

Mae dydd Llun yn ddiwrnodGalwad Cysylltu, pan fyddwn yn rhannu gwahanol ffyrdd o gymryd rhan yn ein prosiect yn Wrecsam. 

Yr wythnos hon, rydyn ni'n troi ein sylw at y gwahanol ffyrdd o greu celf o ddeunyddiau sydd wedi'u defnyddio neu eitemau yn y cartref. Yn y diwylliant hwn o waredu pethau, mae dod o hyd i ffyrdd o greu gwaith sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac sy'n drawiadol ei effaith yn rhywbeth y mae gen i wir ddiddordeb ynddo. 

 

Rwy'n credu bod Nathan Wyburn yn enghraifft wych o hyn. Mae'n creu portreadau o enwogion o eitemau fel tapiau casét neu marmite, a gallwch ddod o hyd i rywfaint o'i waith yma.

Hefyd mae Yuken Teruya, sy'n trawsffurfio eitemau cyffredin yn bethau rhyfeddol, a Michelle Reader, sy'n twrio drwy siopau elusen ac iardiau adfer i greu cerfluniau unigryw.

Fel bob tro, byddem wrth ein bodd yn gweld eich ymatebion! Tagiwch luniau ohonyn nhw gan ddefnyddio #ntwTEAM neu eu hanfon draw aton ni yn team@nationaltheatrewales.org a byddwn ni'n eu rhannu gyda'n cymuned. 

 

Dyma’r cyfeiriad Callout -

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrecsam

LL13 8BB

 

Diolch! 

 

Views: 107

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service