Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi bod wrthi’n paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft, trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, ac fe hoffwn ni’n fawr gael eich adborth.

Isod mae linc i'n Cynllun arfaethedig - darllennwch drwyddi os gwelwch yn dda, a gadewch i ni wybod eich ymateb, trwy ebostio Catrin Rogers ar catrinrogers@nationaltheatrewales.org neu ffonio 029 2035 3077. Gallwch hefyd anfon eich adborth drwy’r post i National Theatre Wales, 30 Castle Arcade, Cardiff CF10 1BW.

Dyddiad cau’r ymgynghoriad yma fydd dydd Sul 8fed o Fehefin 2014, am 2359.

Gobeithiwn dderbyn cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn yr ymgynghoriad, ac wedyn fe ddechreuwn ni weithredu’r Cynllun yn swyddogol.

Diolch!

Cynllun Iaith Gymraeg (yn Gymraeg).

Cynllun Iaith Gymraeg (yn Saesneg).

Views: 207

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service