Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi bod wrthi’n paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft, trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, ac fe hoffwn ni’n fawr gael eich adborth.

Isod mae linc i'n Cynllun arfaethedig - darllennwch drwyddi os gwelwch yn dda, a gadewch i ni wybod eich ymateb, trwy ebostio Catrin Rogers ar catrinrogers@nationaltheatrewales.org neu ffonio 029 2035 3077. Gallwch hefyd anfon eich adborth drwy’r post i National Theatre Wales, 30 Castle Arcade, Cardiff CF10 1BW.

Dyddiad cau’r ymgynghoriad yma fydd dydd Sul 8fed o Fehefin 2014, am 2359.

Gobeithiwn dderbyn cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn yr ymgynghoriad, ac wedyn fe ddechreuwn ni weithredu’r Cynllun yn swyddogol.

Diolch!

Cynllun Iaith Gymraeg (yn Gymraeg).

Cynllun Iaith Gymraeg (yn Saesneg).

Views: 84

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Great to see #NTWSisters last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more! @NTWtweets

Great to see last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more!

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL  #NTWTEAM

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL 

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI  #NTWTEAM

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service