Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi bod wrthi’n paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft, trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, ac fe hoffwn ni’n fawr gael eich adborth.

Isod mae linc i'n Cynllun arfaethedig - darllennwch drwyddi os gwelwch yn dda, a gadewch i ni wybod eich ymateb, trwy ebostio Catrin Rogers ar catrinrogers@nationaltheatrewales.org neu ffonio 029 2035 3077. Gallwch hefyd anfon eich adborth drwy’r post i National Theatre Wales, 30 Castle Arcade, Cardiff CF10 1BW.

Dyddiad cau’r ymgynghoriad yma fydd dydd Sul 8fed o Fehefin 2014, am 2359.

Gobeithiwn dderbyn cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn yr ymgynghoriad, ac wedyn fe ddechreuwn ni weithredu’r Cynllun yn swyddogol.

Diolch!

Cynllun Iaith Gymraeg (yn Gymraeg).

Cynllun Iaith Gymraeg (yn Saesneg).

Views: 93

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Incredible production of As Long as the Heart Beats made me cry! Such an intimate and emotional experience, celebrating 70 years of the NHS by @NTWtweets. So proud to be part of #NTWNHS70pic.twitter.com/JToQJg7CCo

Incredible production of As Long as the Heart Beats made me cry! Such an intimate and emotional experience, celebrating 70 years of the NHS by . So proud to be part of

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service