Yn Galw Am Actorion /Casting Call: Wales Millennium Centre & Gagglebabble R&D

YN GALW AM ACTORION 

Rydym yn chwilio am berfformwyr am un wythnos o Ymchwil a Datblygu ar gyfer cyd-gynhyrchiad newydd rhwng Canolfan Mileniwm Cymru ac Gagglebabble.   

Mi fydd y cynhyrchiad yn ddarn o ‘gig theatre’ yn digwydd ym mis Mehefin 2018 dan gyfarwyddyd Mathew Blake, cyfansoddiad Lucy Rivers a geiriau gan Hannah McPake a Lucy Rivers. 

Er bod testun i’r ddrama rydym yn chwilio am actorion sydd yn awyddus i ddyfeisioymchwilio a rhoi siâp ar gymeriadau. 

Dyddiadau: 8 – 12 Ionawr 2018 
 
Lleoliad:  Canolfan Mileniwm CymruCaerdydd 

Ffi: £470.00 (Cyfradd Theatr DU) 

Rydym yn chwilio am: 1 berfformwr dyn: 25-45 mlwydd oedAsiaidd/ Du /Hîl-gymysg/Gwyn. Mae’r gallu i berfformio ystod eang o acenion a llais canu hyderus yn hanfodol 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Mae’r galwad castio ar gyfer yr wythnos gyntaf o YaD yn unigMi fydd ymarferion cynhyrchiad llawn ar y 7fed o Fai 2017 am 4 wythnos gyda pythefnos o berfformio ym mis MehefinLle mae’n bosib hoffwn gadw’r un grŵp o berfformwyr trwy gydol y broses creadigolEr hynmae’r alwad yma ar gyfer y rhan gyntaf yn unig, a byddem yn cyflogi perfformwyr ar gyfer yr wythnos gyntaf yma. 

Ymgeisiwch drwy anfon copi o’ch CV at jenny.sturt@wmc.org.uk erbyn canol dydd ar y 13eg o Dachwedd. 

Byddem yn rhoi gwybod i chi cyn y 6ed o Fedi a bydd clyweliadau yn digwydd ar y 16eg o Dachwedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 

CASTING CALL  

We are looking for performers for a one-week Research & Development of a new co-production between Wales Millennium Centre and Gagglebabble. 

The production will be a piece of gig theatre happening in June 2018 directed by Mathew Blake, composed by Lucy Rivers and written by Hannah McPake and Lucy Rivers. 

Although there is a play text we are looking for actors who are keen to devise, explore and shape characters. 

Dates: 8-12 January 2018 

Location: Wales Millennium Centre, Cardiff 

Fee: £470.00 (UK Theatre Rate) 

We are looking for: 1 male performer: 25-40 years old, Asian/ Black/ Mixed Race/ White. Ability to perform a range of accents and confident singing voice is essential.  

 

Additional Information 

This casting call is for the first week of R&D only. Full production rehearsals will be 7 May 2017 for 4 weeks with 2 weeks of performances in June. Where possible we would want to keep the same group of performers throughout the creative process. However, this call out is only for the first stage and we will only be engaging performers for this week.  

Please apply with a copy of your CV by midday on 13 November to jenny.sturt@wmc.org.uk  

We will let you know by 15 November and auditions will take place on 16 November at Wales Millennium Centre.  

 

 

Views: 603

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Dywed Cyfarwyddwr Hail Cremation, Adele Thomas, "Roedd William Price yn ddyn sy'n dal i fod, mewn cynifer o ffyrdd, ymhell o flaen y gweddill ohonom ni. Mae'r cynhyrchiad yn cael ei wneud drwy lens seicadelig Fictoraidd retro â naws y dyfodol iddo......pic.twitter.com/rCm9RnpRfD

Dywed Cyfarwyddwr Hail Cremation, Adele Thomas, "Roedd William Price yn ddyn sy'n dal i fod, mewn cynifer o ffyrdd, ymhell o flaen y gweddill ohonom ni. Mae'r cynhyrchiad yn cael ei wneud drwy lens seicadelig Fictoraidd retro â naws y dyfodol iddo......

Hail Cremation Director, Adele Thomas says “William Price was a man who is still, in so many ways, light years ahead of us. The production is being made through a retro futurist, Victorian psychedelic lens that we think he'd have appreciated. We want to capture his restless...pic.twitter.com/6bNirG0SmL

Hail Cremation Director, Adele Thomas says “William Price was a man who is still, in so many ways, light years ahead of us. The production is being made through a retro futurist, Victorian psychedelic lens that we think he'd have appreciated. We want to capture his restless...

..., curious spirit through a mix of video art, fabulous costuming and dance, part carnival, part concert and part catwalk show." Adele.

..., curious spirit through a mix of video art, fabulous costuming and dance, part carnival, part concert and part catwalk show." Adele.

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service