Hannah John
Share on Facebook Share on Facebook Share

Hannah John's Friends

 • Eilir Owen Griffiths
 • Alys Byrne
 • Megan Carys John
 • 1800hrs
 • Thaer Al-Shayei
 • Rachel Pedley-Miller
 • Llinos Mai and Hannah McPake
 • Jason and Becky
 • Rhian Lewis
 • Osian Llewelyn Edwards
 • Kirsty Alexander
 • Jennifer Ruth Sturt
 • Connor Allen
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
 • Catrin Clarke

Hannah John's Groups

 

Hannah John's Page

Latest Activity

Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd / NTW Opportunity - Director of Audiences

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDDYn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd newydd.Bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn…See More
Sep 4
A blog post by Hannah John was featured

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros…See More
Jul 19
Hannah John posted a blog post

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros…See More
Jul 16
A blog post by Hannah John was featured

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid,…See More
Jul 15
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid,…See More
Jul 12
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development Assistant

Rydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cynorthwyydd Datblygu CreadigolMae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.Cyflog: £21,000 (pro rata)Rhan-amser. Contract cyfnod penodol am…See More
Jun 26
2 blog posts by Hannah John were featured
Jun 11
Hannah John posted blog posts
Jun 10
Hannah John posted a blog post

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 CyfarwyddwrCelfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag…See More
Jun 6
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin / NTW Opportunity - Emerging Producer, Edinburgh

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin Bydd y Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn gweithio yn agos gyda Chynhyrchydd Caeredin NTW ac ochr yn ochr â thimau Cynhyrchu a Chyfathrebu NTW er mwyn cefnogi cynyrchiadau NTW yng Nghaeredin. Byddant â swyddogaeth allweddol o ran darparu cymorth marchnata ymarferol yn y fan a’r lle, cyd-lynu gyda rhaglenwyr a…See More
May 31
A blog post by Hannah John was featured

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annumAmser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pmCyfweliadau – 19 Mehefin, CaerdyddRydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.Mae National Theatre Wales yn gwmni…See More
May 22
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annumAmser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pmCyfweliadau – 19 Mehefin, CaerdyddRydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.Mae National Theatre Wales yn gwmni…See More
May 20

Profile Information

What I do:
Company Coordinator National Theatre Wales
A little more about me:
I have been the Company Coordinator for National Theatre Wales since December 2013.
Previously worked as a Support Analyst for Patronbase and before then worked various roles, at the Wales Millennium Centre.

Outside of work I sing in choir called CF1. Singing in a choir has given me many opportunities to perform in concerts and competitions here in Wales but also across the UK and abroad.CF1 are BBC Choir of the Year 2014.
Location:
Cardiff
Projects I’m working on:
Coordinating
Twitter @username:
@Hannah_ntw

Hannah John's Blog

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd / NTW Opportunity - Director of Audiences

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDDYn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd…

Continue

Posted on September 4, 2019 at 14:19

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019

Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil…

Continue

Posted on July 16, 2019 at 14:39

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. 

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt.

 

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr…

Continue

Posted on July 12, 2019 at 13:48

Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development AssistantRydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol

Mae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.Cyflog:…

Continue

Posted on June 26, 2019 at 11:33

Comment Wall (8 comments)

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

At 11:18 on February 13, 2015, Laura Fay Thomas said…

Welcome to the TEAM group! Go TEAM!  x

At 5:28 on March 31, 2014, Nerys Rees said…

Hi Hannah. Just emailed through my application regarding the Resident Artist 2014 opportunity. I look forward to hearing from you! Regards. Nerys Rees 

At 16:03 on March 27, 2014, Richard Huw Morgan said…

Dear Hannah

Here is my expression of interest for NTW's Resident Artist 2014 opportunity NTW%20Resident%20artist%20application%202014.doc

best wishes

Richard Huw Morgan

At 20:19 on March 11, 2014, Elsie Gkogkou said…

Hello,

my name is Elsie, I'm a Greek actress trying to gain as much experience as possible. I have some theatre and extra experience and trying to build that up.

I would be extremely interested in the artist bursary you have available. Please let me know if there is anything I need to do.

Thank you

Kind regards,

Elsie

At 17:14 on March 11, 2014, Ellen Morris said…

Hello, my name is Ellen Morris. I am a 27 year old actress and model from Caerphilly, South Wales.

I recently saw your post on the Actors page on here and I'd like to know a little more if possible please?

You can find links to my work on my Facebook page and website :

www.facebook.com/ellenbmorris

http://ellenmorris.webs.com/

Kind Regards

Ellen

At 10:10 on March 10, 2014, Heledd Mair Watkins said…
Lyfli, diolch! x
At 16:55 on March 8, 2014, Heledd Mair Watkins said…

Helo Hannah!

Heledd Watkins yma, rwyf am ddanfon cynnig i fod yn "Artist in Residence" i chi yn NTW, fydde chi'n hoffi derbyn y cais yng Nghymraeg neu'n Saesneg neu'n ddwyieithog?

Diolch!

At 11:31 on December 11, 2013, James Robert Auheb said…
Hi Hannah, congratulations and I look forward to hearing from you over the coming months!
 
 
 

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service