Hannah John
Share on Facebook Share on Facebook Share

Hannah John's Friends

 • Eilir Owen Griffiths
 • Alys Byrne
 • Megan Carys John
 • 1800hrs
 • Thaer Al-Shayei
 • Rachel Pedley
 • Llinos Mai and Hannah McPake
 • Jason and Becky
 • Rhian Lewis
 • Osian Llewelyn Edwards
 • Kirsty Alexander
 • Jennifer Ruth Sturt
 • Connor Allen
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
 • Catrin Clarke

Hannah John's Groups

 

Hannah John's Page

Latest Activity

Hannah John posted a blog post

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru ar gychwyn eu gyrfaoedd. Dylech allu darparu cymorth ymarferol yn ogystal â strwythurol i wneuthurwyr ffilm, gan ffurfio mentrau a digwyddiadau talent ymarferol a datblygu partneriaethau perthnasol os oes angen. Dylech fwynhau gweithio fel rhan o dîm ehangach sy’n ymroi i…See More
Jan 21
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol / NTW Opportunity - Technical Assistant Stage Manager

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol  Rydym yn chwilio am Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol sy'n weithiwr caled i weithio gyda ni ar gynhyrchiad sioe gerdd newydd cyffrous a fydd yn cael ei ymarfer a'i berfformio yn ne Cymru. DyddiadauO: Dydd Llun 17eg Chwefror – dydd Sadwrn 4ydd Ebrill 2020 LleoliadDe Cymru Cyfradd£535 yr wythnos (TWE) Dyddiad Cau: Rhagfyr 11 am 12yh Am rhagor o wybodaeth ar swydd ddisgrifiad ewch i'n…See More
Dec 3, 2019
Hannah John posted blog posts
Nov 20, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd / NTW Opportunity - Director of Audiences

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDDYn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd newydd.Bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn…See More
Sep 4, 2019
A blog post by Hannah John was featured

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros…See More
Jul 19, 2019
Hannah John posted a blog post

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros…See More
Jul 16, 2019
A blog post by Hannah John was featured

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid,…See More
Jul 15, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid,…See More
Jul 12, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development Assistant

Rydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cynorthwyydd Datblygu CreadigolMae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.Cyflog: £21,000 (pro rata)Rhan-amser. Contract cyfnod penodol am…See More
Jun 26, 2019
2 blog posts by Hannah John were featured
Jun 11, 2019
Hannah John posted blog posts
Jun 10, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 CyfarwyddwrCelfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag…See More
Jun 6, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin / NTW Opportunity - Emerging Producer, Edinburgh

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin Bydd y Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn gweithio yn agos gyda Chynhyrchydd Caeredin NTW ac ochr yn ochr â thimau Cynhyrchu a Chyfathrebu NTW er mwyn cefnogi cynyrchiadau NTW yng Nghaeredin. Byddant â swyddogaeth allweddol o ran darparu cymorth marchnata ymarferol yn y fan a’r lle, cyd-lynu gyda rhaglenwyr a…See More
May 31, 2019
A blog post by Hannah John was featured

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annumAmser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pmCyfweliadau – 19 Mehefin, CaerdyddRydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.Mae National Theatre Wales yn gwmni…See More
May 22, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annumAmser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pmCyfweliadau – 19 Mehefin, CaerdyddRydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.Mae National Theatre Wales yn gwmni…See More
May 20, 2019

Profile Information

What I do:
Company Coordinator National Theatre Wales
A little more about me:
I have been the Company Coordinator for National Theatre Wales since December 2013.
Previously worked as a Support Analyst for Patronbase and before then worked various roles, at the Wales Millennium Centre.

Outside of work I sing in choir called CF1. Singing in a choir has given me many opportunities to perform in concerts and competitions here in Wales but also across the UK and abroad.CF1 are BBC Choir of the Year 2014.
Location:
Cardiff
Projects I’m working on:
Coordinating
Twitter @username:
@Hannah_ntw

Hannah John's Blog

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru ar gychwyn eu gyrfaoedd.

 

Dylech allu darparu cymorth ymarferol yn ogystal â strwythurol i wneuthurwyr ffilm, gan ffurfio mentrau a digwyddiadau talent ymarferol a datblygu partneriaethau perthnasol os oes angen. Dylech fwynhau gweithio fel rhan o dîm…

Continue

Posted on January 21, 2020 at 12:00

Cyfle NTW - Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol / NTW Opportunity - Technical Assistant Stage Manager

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol

 

 

Rydym yn chwilio am Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol sy'n weithiwr caled i weithio gyda ni ar gynhyrchiad sioe gerdd newydd cyffrous a fydd yn cael ei ymarfer a'i berfformio yn ne Cymru.

 

Dyddiadau

O: Dydd Llun 17eg Chwefror – dydd Sadwrn 4ydd Ebrill…

Continue

Posted on December 3, 2019 at 15:26

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

 

SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH BFI CYMRU

 

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a…

Continue

Posted on November 20, 2019 at 13:59

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

RECRIWTIO AELODAU I’R BWRDD

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am aelodau ychwanegol i’r Bwrdd i hybu gwaith y corff datblygu sector entrepreneuraidd ac effeithiol hwn. Dylai’r ymgeiswyr rannu angerdd am sector ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, yn barod i dyfu ac yn darparu gwerth cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol ledled Cymru. Bydd y dyddiadau cychwyn yn digwydd yn raddol drwy gydol y flwyddyn ac mae gennym ddiddordeb penodol i glywed gan…

Continue

Posted on November 20, 2019 at 13:43

Comment Wall (8 comments)

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

At 11:18 on February 13, 2015, Laura Fay Thomas said…

Welcome to the TEAM group! Go TEAM!  x

At 5:28 on March 31, 2014, Nerys Rees said…

Hi Hannah. Just emailed through my application regarding the Resident Artist 2014 opportunity. I look forward to hearing from you! Regards. Nerys Rees 

At 16:03 on March 27, 2014, Richard Huw Morgan said…

Dear Hannah

Here is my expression of interest for NTW's Resident Artist 2014 opportunity NTW%20Resident%20artist%20application%202014.doc

best wishes

Richard Huw Morgan

At 20:19 on March 11, 2014, Elsie Gkogkou said…

Hello,

my name is Elsie, I'm a Greek actress trying to gain as much experience as possible. I have some theatre and extra experience and trying to build that up.

I would be extremely interested in the artist bursary you have available. Please let me know if there is anything I need to do.

Thank you

Kind regards,

Elsie

At 17:14 on March 11, 2014, Ellen Morris said…

Hello, my name is Ellen Morris. I am a 27 year old actress and model from Caerphilly, South Wales.

I recently saw your post on the Actors page on here and I'd like to know a little more if possible please?

You can find links to my work on my Facebook page and website :

www.facebook.com/ellenbmorris

http://ellenmorris.webs.com/

Kind Regards

Ellen

At 10:10 on March 10, 2014, Heledd Mair Watkins said…
Lyfli, diolch! x
At 16:55 on March 8, 2014, Heledd Mair Watkins said…

Helo Hannah!

Heledd Watkins yma, rwyf am ddanfon cynnig i fod yn "Artist in Residence" i chi yn NTW, fydde chi'n hoffi derbyn y cais yng Nghymraeg neu'n Saesneg neu'n ddwyieithog?

Diolch!

At 11:31 on December 11, 2013, James Robert Auheb said…
Hi Hannah, congratulations and I look forward to hearing from you over the coming months!
 
 
 

@NTWtweets on Twitter

Dywed Cyfarwyddwr Hail Cremation, Adele Thomas, "Roedd William Price yn ddyn sy'n dal i fod, mewn cynifer o ffyrdd, ymhell o flaen y gweddill ohonom ni. Mae'r cynhyrchiad yn cael ei wneud drwy lens seicadelig Fictoraidd retro â naws y dyfodol iddo......pic.twitter.com/rCm9RnpRfD

Dywed Cyfarwyddwr Hail Cremation, Adele Thomas, "Roedd William Price yn ddyn sy'n dal i fod, mewn cynifer o ffyrdd, ymhell o flaen y gweddill ohonom ni. Mae'r cynhyrchiad yn cael ei wneud drwy lens seicadelig Fictoraidd retro â naws y dyfodol iddo......

Hail Cremation Director, Adele Thomas says “William Price was a man who is still, in so many ways, light years ahead of us. The production is being made through a retro futurist, Victorian psychedelic lens that we think he'd have appreciated. We want to capture his restless...pic.twitter.com/6bNirG0SmL

Hail Cremation Director, Adele Thomas says “William Price was a man who is still, in so many ways, light years ahead of us. The production is being made through a retro futurist, Victorian psychedelic lens that we think he'd have appreciated. We want to capture his restless...

..., curious spirit through a mix of video art, fabulous costuming and dance, part carnival, part concert and part catwalk show." Adele.

..., curious spirit through a mix of video art, fabulous costuming and dance, part carnival, part concert and part catwalk show." Adele.

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service