National Theatre Wales
Share on Facebook Share on Facebook Share

National Theatre Wales's Friends

 • Helen Bullock
 • Anita Helen Lander
 • Patrick Connellan
 • Siôn Eifion
 • NATASHA BEVERLY WEETMAN
 • Harry Lee
 • Marcus Romer
 • Gareth Beedie
 • Spilt Milk Theatre
 • Victor Martin Hunt
 • Abbie Allen
 • Andrew Pask
 • Lowri Izzard
 • Jon Parry
 • Rhoda Lane

National Theatre Wales's Groups

 

National Theatre Wales's Page

National Theatre Wales's Blog

DEWCH I GYMRYD RHAN YN EIN AROLWG CYNULLEIDFA / TAKE PART IN OUR AUDIENCE SURVEY

Rydym yn cynnal arolwg byr ar hyn o bryd er mwyn ein cynorthwyo i ddysgu rhagor ynghylch y bobl sy’n dod i weld ein sioeau, yn cymryd rhan yn ein rhaglenni a’n digwyddiadau ac yn ymwneud â ni ar-lein.

Fel cwmni theatr cenedlaethol Cymru trwy gyfrwng y Saesneg, rydym eisiau archwilio sut y medrwn ddarparu’r profiad gorau posib ar gyfer ein cynulleidfaoedd.…

Continue

Posted on June 24, 2019 at 9:22

Are you interested in the arts or feel passionately about north Wales and the impact of climate change?

Egin is a brand new, international artist residency in Capel Curig, in Gwynedd that places climate change, arguably the biggest issue facing humankind, centre stage.

 

The organisers are looking for 13 ‘Local Connectors’ to get involved. Each Local Connector will be paired with an artist participating in the residency in order to help develop their knowledge and connection with…

Continue

Posted on April 7, 2019 at 17:46

A oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau neu’n teimlo'n angerddol dros ogledd Cymru ac effaith newid yn yr hinsawdd?

Mae Egin yn gyfnod preswyl rhyngwladol newydd sbon i artistiaid yng Nghapel Curig yng Ngwynedd, sy'n gosod newid yn yr hinsawdd, y gellid dadlau yw'r mater mwyaf sy'n wynebu dynolryw, ar frig yr agenda.

 

Mae'r trefnwyr yn chwilio am 13 o 'Gysylltwyr Lleol' i gymryd rhan. Bydd pob Cysylltydd Lleol yn cael eu paru gydag artist sy'n cymryd rhan yn y cyfnod preswyl er mwyn helpu…

Continue

Posted on April 7, 2019 at 17:30

Session Notes: How might digital advancements change the identity of theatre?

Name of session

How might digital advancements change the identity of theatre?

Name of person who called the session

Ceriann Williams

Summary of discussion

Ceriann attended the Edinburgh Fringe last year as part of the Total Theatre network and saw a lot of work which was labelled ‘unconventional’ in style. Much of this work was multiplatform and had a digital element and has raised a question about why we see little of these advancements in Wales:

Why do…

Continue

Posted on March 6, 2019 at 13:37

Session Notes: NTW - A Fringe-Festival on the West-End of Wales:

Title: NTW - A Fringe-Festival on the West-End of Wales:

Person who called Session: Thomas Millenium Falcon Morgan Mallitte - NTW TEAM PANEL Member and Actor/Poet from Pembrokeshire.

Who attended the session: 9 people.

Only got 4 people’s details at end. T MFM Mallitte, Naomi Chiffi, Nicole Allard & Mari Hullett + 5 others attended.

Potential Fringe-Festival locations:

Beaches.

● Coastal cruiser already in place to transport people between beaches.

●…

Continue

Posted on March 5, 2019 at 16:52

NTW's very own Community profile

Cenedl Cymru yw ein llwyfan / The nation of Wales is our stage 

Mae National Theatre Wales wedi bod yn creu cynyrchiadau Saesneg eu hiaith mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010.

Rydym yn gweithio o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond rydym yn gweithio dros y wlad i gyd, a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i gwledd o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

National Theatre Wales has been making English-language productions in locations all over Wales, the UK, internationally and online since March 2010.

We operate from a small base in Cardiff’s city centre, but we work all over the country, and beyond, using Wales’ rich and diverse landscape, its towns, cities and villages, its incredible stories and rich talent as our inspiration.

@ntwtweets | facebook.com/nationaltheatrewales

Latest Activity

Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Come along to our free Public Speaking Workshop on Thursday 24th October from 10am - 4pm at Wrexham Enterprise Hub! Please reserve your free place by emailing team@nationaltheatrewales.org Dewch i'n gweithdy siarad cyhoeddus ar dydd Iau 24ain…"
Wednesday
Ian Wyn Jones joined National Theatre Wales's group
Thumbnail

Writers

An Official National Theatre Wales GroupWriters who want to be part of National Theatre Wales, share ideas, get feedback from each other, and hear about opportunitiesSee More
Oct 11
Megan Merrett joined National Theatre Wales's group
Thumbnail

National Theatre Wales TEAM

National Theatre Wales TEAM is an open invitation - a chance for you to join in, contribute, and help us generate some magic. Whether you are new to the arts or a veteran culture vulture, TEAM welcomes you and your curiosity, enthusiasm and imagination. TEAM is a network that encompasses a whole range of individuals, from arts professionals, dedicated enthusiasts and those curious ones dipping their toe in for the first time.   See More
Oct 11
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Here are some photos from TEAM’s comedy night that we held last week at The Meadow, St Davids. Huge thanks to them, to everyone who came, to our brilliant performers and to Wayne Boucher for the photos! What an amazing night! Dyma…"
Oct 8
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"HUGE shout out to TEAM Panel members, Angharad Price and Kyle Legall, ahead of these events!  Rydyn ni am anfon neges o parch at aelodiau TEAM Panel, Angharad Price a Kyle Legall! Join Angharad tonight at NTW TEAM's comedy night in…"
Oct 3
Elliot Lewis joined National Theatre Wales's group
Thumbnail

National Theatre Wales TEAM

National Theatre Wales TEAM is an open invitation - a chance for you to join in, contribute, and help us generate some magic. Whether you are new to the arts or a veteran culture vulture, TEAM welcomes you and your curiosity, enthusiasm and imagination. TEAM is a network that encompasses a whole range of individuals, from arts professionals, dedicated enthusiasts and those curious ones dipping their toe in for the first time.   See More
Oct 3
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Classical Playlist: LIVE Special offer tickets for TEAM members from BBC NOW, you can attend for just £5 a ticket! Offer arbennig ar tocynnau am aelodau TEAM, gallwch fod yno am £5 y tocyn! £5 ARTS OFFER, BRANGWYN HALL, THIS…"
Oct 3
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Special offer tickets for TEAM members from BBC NOW, you can attend for just £5 a ticket! Offer arbennig ar tocynnau am aelodau TEAM, gallwch fod yno am £5 y tocyn! Classical Playlist: LIVE £5 ARTS OFFER, BRANGWYN HALL, THIS…"
Oct 3
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Check out some fantastic pictures celebrating Refugee Week in Pembroke! Dyma lluniau o'r TEAM ym Mhenfro i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid!  Read more about it in Pembrokeshire TEAM Associate, Owain's…"
Sep 30
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"We can't wait for this! Join us for an evening of laughter in St David's & find out how you can be involved in our exciting TEAM show in Pembrokeshire. Ni allwn aros am hyn! Ymunwch â ni am noson o chwerthin yn Nhyddewi a…"
Sep 28
Bethan Morgan commented on National Theatre Wales's group Actors
"MERCURY THEATRE WALES - SYNERGIZE Are you an actor/writer/producer/stage manager/director? Come and join us for our next SYNERGIZE meeting, this Monday 30th September 5-7pm, Tesco's Community Room, Western Avenue, Cardiff. Synergize is the…"
Sep 26
Bethan Morgan commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"MERCURY THEATRE WALES - SYNERGIZE Are you an actor/writer/producer/stage manager/director? Come and join us for our next SYNERGIZE meeting, this Monday 30th September 5-7pm, Tesco's Community Room, Western Avenue. Synergize is the habit of…"
Sep 26
Joshua Robson joined National Theatre Wales's group
Thumbnail

Creatives

An Official National Theatre Wales GroupDirectors, designers, choreographers, composers, production people... A group for everyone who is interested in Creative Production at National Theatre Wales.See More
Sep 5
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"We have a fantastic production placement opportunity for a TEAM member to work on Mission Control.  Check out my blog for more…"
Sep 2
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Check out this brilliant placement opportunity with The Other Room! Edrychwch ar y cyfle gwych yma o The Other Room!  * CALL-OUT for INVOLVEMENT IN THE VIOLENCE SERIES AT TOR* WE NEED ASSISTANT STAGE MANAGERS The Other Room​ is currently on…"
Aug 27
Sophie Lewis commented on National Theatre Wales's group National Theatre Wales TEAM
"Check out this brilliant placement opportunity with The Other Room!  Edrychwch ar y cyfle gwych yma o The Other Room!"
Aug 27

Profile Information

What I do:
National Theatre Wales
A little more about me:
We bring together storytelling poets, visual visionaries and inventors of ideas. We collaborate with artists, audiences, communities and companies to create theatre in the English language, rooted in Wales, with an international reach.

Rydym yn dwyn ynghyd beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau. Cydweithiwn gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr Saesneg wedi’i gwreiddio yng Nghymru ag elfen ryngwladol.

Get in touch: online@nationaltheatrewales.org / @ntwtweets
Location:
Wales / Cymru
Projects I’m working on:
nationaltheatrewales.org
Personal Website/CV:
http://nationaltheatrewales.org
Twitter @username:
ntwtweets

Comment Wall (38 comments)

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

At 10:19 on June 28, 2016, Simon Coates said…

CALL OUT FOR CREATIVE COLLABORATIONS BETWEEN UK AND SOUTH AFRICA

British Council South Africa have launched an open call for applications for artists/digital creatives to be a part of the CONNECT/ ZA programme.

More info here::

http://www.britishcouncil.org.za/programmes/arts/connect-za/projects/programme-201617-creative-open-call

DEADLINE: 18 Jul 16

At 13:17 on January 15, 2014, Ailsa Richardson said…

Have been meaning to make contact since NTW began and a conversation with Carl Lavery has pushed me into action - he said 'I must talk to you'. I do find the approaches you have been finding in NTW inspiring and imaginative so its about time I got in touch! I grew up in West Wales and have been active making work as director and performer in the South West and Wales since 1996. For various reasons in the last 6 years I have been more engaged with teaching and research. I think it is time now to make work, be a practitioner again, I have a number of ideas which are perhaps 'at the edges of theatre' that I would like to develop, and am wondering how I might weave something into the NTW net(work). Could we have a chat sometime as I am not sure how my experience and skills best fit into the different channels of development you have at NTW? You can see some information on my profile page and my website is www.ailsarichardson.com Best, Ailsa 

At 7:41 on July 28, 2013, Leslie Herman Jones said…

Would like to know more about In Water I'm Weightless NTW20. Can you direct me to this please?

Thanks

At 20:25 on February 3, 2013, Jan Miller said…

Hi John - didn't get a chance to say hello or even goodbye yesterday... we'd had a punishing journey down on the rugby train and were under pressure to shove back on to get home again - 2 carriages! can you believe it???   we survived standing for 2 hours and got seats around Ludlow... despite that, Film Team had an amazing time - thanks again to you all for a fantastic party! 

At 12:43 on December 12, 2012, Ray Thomas said…

Hello John,

Really interested in getting more involved with NTW, despite my age! Any advice about Group/s to join please? Acting and Directing work to date mainly with schools, Colleges, and some Adult groups, but keen to do more and to network! Have offered to work on a voluntary basis at NTW if appropriate and required.

At 10:35 on September 8, 2012, Wendy Hubbard said…

Many thanks John

Wendy

At 18:07 on August 14, 2012, Kelly Jones said…
Hey John
Hope you are well. Have noticed people commenting about the BBC writers award, I havent received anything in the post- when should I hear by?
Kelly x
At 22:36 on February 5, 2012, Carys Eleri said…

Can't wait for spring. Spring glamour plans looking so good. Hugs :)xx

At 11:54 on January 6, 2012, Louise Breckon - Richards said…

Thank you John.  I'm so pleased to have discovered this community, as living in London has often made me feel so remote from  welsh roots and connections.  It's great to see such lively creativity being used which I hope I can contribute to, both as an Actress and writer .  Here's to a good year ahead for all

At 10:26 on August 2, 2011, Christine Anita Kinsey said…

Good letter about Freedom Theatre John, thanks!

I thought people might be interested in this poem I've drafted for Jacob....Apologies if this isn't the right place to post it.

F.X .

A poem for Jacob Gough 31st July 2011.

 

Midnight chimes. Moist air carries the clangs

and the rattle-roar of the dark train that mends

the track between here and your old home, Aber.

 

No stranger to small hours, you work on

after rehearsals to make effects, cue sound

and light and programme visions.

 

At The Barmouth Assembly we asked,

What’s left after the summer tides?

And stormed the ice cream parlour

 

with music, words and war games

from Play Station conscripts. Barmouth’s band

of back bedroom snipers fire at screens of empty towns.

 

Now, manager of Freedom Theatre in Jenin,

your Call of Duty at 3.30 a.m. is to witness

the humiliation of your technician,

 

to squat in broken glass and become hostage

with young children whilst arrests are made.

Real IDF commandos with real guns,

 

pledged to uphold the impossible

‘Purity of Arms’ code to, “maintain

humanity even in combat.”

 

Earlier, on a level patch of Welsh hillside,

I reeled through a martial form: slow, elegant,

designed only to deflect unarmed attack.

 

The energy ball I held was an imagined globe

one hand on Wales, the other on Palestine.

Special ops were the hand-over of sky-

 

 

 

screaming swifts to soft fluttering bats.

Whilst turning the tides of Tai Chi

I focused on your impeccable sense

 

of timing, sharp ability to read cues

and hope this keeps you safe as gun

muzzles bore and silence.

 

 
 
 

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service