Access Forum 14th August - Fforwm Mynediad Awst 14eg

Event Details

Access Forum 14th August - Fforwm Mynediad Awst 14eg

Time: August 14, 2018 from 6pm to 8pm
Location: Wales Millennium Centre
Phone: 07478337840
Event Type: forum, -, discussion
Organized By: Jacob Gough
Latest Activity: Aug 14, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The next access forum will be on the 14th August 2018 6pm at The Wales Millennium Centre. The topic for this session will be ‘Creating integrated performances’, guest speakers to include Elise Davison, Taking Flight Theatre Company; Clare Williams of Hijinx Theatre Company and Jonny Cotsen. They will be sharing insight into their processes of creating work where access is integrated from the very start and throughout creation. After the presentations, we will have an opportunity for Q&A and discussion.

 

At the end of the evening we will also look at the content that came out of the previous session on the future of the forum.

 

Please RSVP and let us know of any access requirements to accessforum@nationaltheatrewales.org

 

Or contact Jacob Gough on 07478 337840

 

The invitation is open to all, so please do share far and wide with anyone who may have an interest in this subject and future forums.

 

Bydd y fforwm mynediad nesaf ar 14 Awst 2018 a 6og yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Y pwnc ar gyfer y sesiwn hon fydd 'Creu perfformiadau integredig', a bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Elise Davison, cwmni theatr Taking Flight; Clare Williams o gwmni Theatr Hijinx a Jonny Cotsen. Byddant yn rhannu cipolwg ar eu prosesau o greu gwaith lle mae mynediad wedi'i integreiddio o'r cychwyn cyntaf a thrwy gydol y creu. Ar ôl y cyflwyniadau, bydd gennym gyfle am sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth.

 

Ar ddiwedd y noson byddwn hefyd yn edrych ar y cynnwys a ddaeth allan o'r sesiwn flaenorol ar ddyfodol y fforwm.

 

Atebwch a rhoi gwybod i ni am unrhyw ofynion mynediad i accessforum@nationaltheatrewales.org

 

Neu cysylltwch â Jacob Gough ar 07478 337840

 

Mae'r gwahoddiad yn agored i bawb, felly rhannwch yn eang ag  unrhyw un a allai fod â diddordeb yn y pwnc hwn a fforymau'r dyfodol.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Access Forum 14th August - Fforwm Mynediad Awst 14eg to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service