Fforwm Mynediad/Access Forum: Pontypridd

Event Details

Fforwm Mynediad/Access Forum: Pontypridd

Time: August 6, 2019 from 2:30pm to 4:30pm
Location: Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village, Pontypridd
Event Type: training, and, discussion
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 16, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Creu cynyrchiadau hygyrch i gymunedau byddar a Diogelu Llesiant Meddyliol / Creating Accessible productions for D/deaf communities & Safeguarding Mental Wellbeing

Dydd Mawrth 6ed Awst – 2:30pm – 4:30pm
 Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre'r Eglwys, Pontypridd

AM DDIM

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Dysgu Gartholwg, Pontypridd, i glywed gan Angharad Lee (Leeway Productions) a Jamie Berry (Avant Cymru) am eu profiadau yn gwneud theatr hygyrch.

 

Bydd Jamie'n sôn am sut y mae Avant Cyrmu yn cefnogi a diogelu llesiant meddyliol artistiaid a chyfranogwyr y mae'r cwmni'n gweithio gyda hwy, ac aelodau'r cwmni eu hunain.

 

Ar ôl dyfeisio, cyfarwyddo a chydgynhyrchu'r cynhyrchiad arloesol The Last 5 Years yn ddiweddar, bydd Angharad yn trafod rhai o'r heriau, y darganfyddiadau a phethau y mae wedi'u sylweddoli fel artist wrth iddi symud o'r syniad cychwynnol i berfformiad 1af y sioe gerdd hygyrch hon. Bydd yn trafod y siomedigaethau yn ogystal â'r llwyddiannau ac yn croesawu cwestiynau, sylwadau a deialog barhaus.

 

Bydd digon o amser hefyd ar gyfer trafodaeth a chwestiynau.

 

Darperir dehongli yn iaith arwyddion Prydain gan Emma Horton.

 

Mae'r Fforwm Mynediad yn ddigwyddiad rhad ac am ddim. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod drwy e -bostio accessforum@nationaltheatrewales.org.

Tuesday 6th August – 2:30pm – 4:30pm
Gartholwg
Lifelong Learning Centre, Church Village, Pontypridd

FREE

 

Join us at Gartholwg Learning Centre, Pontypridd, to hear from Angharad Lee (Leeway Productions) and Jamie Berry (Avant Cymru) about their experiences making accessible theatre.

 

Jamie will talk about how Avant Cyrmu support & safeguard the Mental Wellbeing of both Artists & participants the company works with, and the company members themselves.

 

Having recently conceived, directed and coproduced the groundbreaking production of The Last 5 Years, Angharad will discuss some of the challenges, discoveries and realisations she had as an artist as she moved from the initial idea to the 1st performance of this accessible musical. She will discuss the disappointments as well as the successes and welcomes questions, observations and a continued dialogue.

 

There will also be plenty of time for discussion and questions.

 

BSL Interpretation will be provided by Emma Horton.

 

The Access Forum is a free event. Please let us know if you are coming by emailing accessforum@nationaltheatrewales.org.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Fforwm Mynediad/Access Forum: Pontypridd to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service