HIRAETH - Incubator Project / Prosiect Deori

Event Details

HIRAETH - Incubator Project / Prosiect Deori

Time: May 3, 2012 from 7pm to 10pm
Location: Cardiff
Website or Map: http://www.wmc.org.uk/Product…
Event Type: theatre
Organized By: Buddug James Jones
Latest Activity: Apr 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Come and join us for a showing of Hiraeth as a part of the Incubator Project by Wales Millenium Centre, Cardiff!


HIRAETH by Buddug James Jones

In the summer of 1989, in a quiet corner of Glan Gwili hospital, a farmer's wife gives birth to a baby girl named Buddug James Jones. In this moment she became heir to the families three hundred year old farming dynasty.

22 years later, and Bud is restless. Desperate to leave the James Jones historic home -Blaengwyddon Fawr- she wrestles with the knowledge that her departure will sound the death knoll for the family business. Leaving generations of James Jones tradition behind her she sets out alone into the big smoke...

With live music, welsh cakes and English subtitles, ‘Hiraeth’ explores the decline of welsh tradition and identity through the story of one woman’s struggle to escape and let go.


Cast and Creative

Bud- Buddug James Jones
Max- Max Mackintosh

Director- Jesse Briton
Producer- Lindsay Fraser

Dewch i ymuno a ni i weld Hiraeth fel rhan o brosiect Deori gan Canolfan Mileniwm Cymru!Hiraeth gan Buddug James Jones

Haf 1989, mewn cornel fach dawel yn ysbyty Glan Gwili, ganwyd merch fach o'r enw Buddug James Jones i ffarmwr a'i wraig. Yn yr eiliadau cyntaf fe wnaeth hi etifeddu tri chan mlynedd o hanes y ffarm sef ei chartref.

Dwy flynedd ar hugain yn ddiweddarach ac mae 'Bud' yn aflonydd. Ar bigau'r drain eisiau gadael ei chartref hanesyddol- Blaengwyddon Fawr- mae hi nawr yn ymladd efo'r euogrwydd fod ymadael a'r ffarm yn golygu diwedd i fywyd ffarm y teulu. Gan adael cenedlaethau o draddodiadau James Jones mae'n gwneud ei ffordd am y ddinas fawr...

Efo cerddoriaeth byw, cacennau Cymraeg, ac is-deitlau Saesneg, mae 'Hiraeth' yn edrych ar ddirywiad traddodiadau Cymreig a'i hunaniaeth trwy stori un ferch a'i anhawster i ddianc a gadael fynd.

Bud- Buddug James Jones
Max - Max Mackintosh

Cyfarwyddwr- Jesse Briton
Cynhyrchydd- Lindsay Fraser

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for HIRAETH - Incubator Project / Prosiect Deori to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Might attend (1)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service