#MeToo Wales: Stories from the Creative Industries / #MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol

Event Details

#MeToo Wales: Stories from the Creative Industries / #MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol

Time: November 25, 2017 from 7pm to 8pm
Location: Sherman Theatre
Street: Senghennydd Rd
City/Town: Cardiff
Website or Map: http://www.shermantheatre.co.…
Phone: 029 2064 6900
Event Type: event
Organized By: Re-live
Latest Activity: Nov 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Following the outpouring of #MeToo stories from people who have experienced sexual harassment and abuses of power in the creative industries, Re-Live with support from Sherman Theatre will curate a bilingual event in which stories on this subject are heard for the first time in Wales.

The stories will be read by actors to an audience in the Sherman Theatre, Cardiff. The stories will have all names, sensitive information and identifying details redacted, ensuring confidentiality and removing legal risk.

The aim of the event is to provide an opportunity for these stories to be heard by an audience followed by a discussion on how we work together to bring about change in the creative industries in Wales.

Date: Saturday 25 Nov 2017

Time: 7pm

Location: Sherman Theatre

Tickets: The event is free but ticketed. Each person is limited to 2 tickets.

You can book tickets here

#MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol

Yn dilyn tywalltiad o storïau gan bobl sydd wedi cael profiad o aflonyddu rhywiol a chamdriniaethau o bŵer yn y diwydiannau creadigol, mae Re-Live gyda chymorth gan Theatr Sherman, yn bwriadu curadu digwyddiad dwyieithog lle mae storïau ar y testun hwn yn cael eu clywed am y tro cyntaf erioed yng Nghymru. 

Bydd y storïau’n cael eu darllen gan actorion, I gynulleidfaoedd yn Theatr Sherman, Caerdydd.  Bydd holl enwau, gwybodaeth sensitif a manylion adnabod yn cael eu tynnu allan, er mwyn sicrhau cyfrinachedd ac er mwyn dileu risg gyfreithiol.

Nôd y digwyddiad yw rhoi cyfle I gynulleidfa gael profiad o wrando ar y storïau hyn a’u dilyn â thrafodaeth ar sut y gallem gydweithio er mwyn dod a newid yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Dyddiad:  Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017

Amser:  7pm

Lleoliad: Theatr Sherman

Tocynnau:  Mae’r digwyddiad am ddim ond bydd angen tocyn mynediad.  Dim ond dau docyn ar gyfer un person.

Gallwch archebu tocynnau yma

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for #MeToo Wales: Stories from the Creative Industries / #MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service