Event Details

MISSION CONTROL

Time: November 22, 2019 at 6:30pm to November 24, 2019 at 6:30pm
Location: Principality Stadium
Street: Westgate Street
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Oct 25, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Cyd-gynhyrchiad Gŵyl Undod Hijinx a National Theatre Wales

Cyfarwyddwyd gan Ben Pettitt-Wade a Kully Thiarai
Crëwyd gyda Seiriol Davies

Hijinx Unity Festival & National Theatre Wales

Directed by Ben Pettitt-Wade and Kully Thiarai
Created with Seiriol Davies

#WeAreMonolith

Neges fer gan Monolith, eich hoff Fegagorfforaeth:

Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner. Mae cymdeithas wedi hollti, rydym yn dioddef gorboblogi a thywydd eithafol, ac o ran democratiaeth – wel, roedd yn braf tra wnaeth bara. Croeso i 2029.

Ond arhoswch, mae gobaith! Edrychwch i fyny, i weld y blaned newydd yng nghysawd yr haul. Mae yna ail gyfle i’r ddynoliaeth.

Fel arweinwyr yn, wel, popeth, mae Monolith wedi sicrhau’r hawliau unigryw i wladoli’r blaned. Unrhyw ddiwrnod nawr bydd ein llongau gofod yn lansio o Ganolfan Argyfwng Genedlaethol Monolith. 

A gallwch chi ymuno â ni. Gyda’n gilydd #WeAreMonolith

Crëwyd gan Ŵyl Undod Hijinx a National Theatre Wales a’i berfformio yn Stadiwm eiconig y Principality, Caerdydd, mae Mission Control yn sioe ymdrochol cwbl unigryw, a fydd yn cynnwys cast cynhwysol o dros 80 o berfformwyr, gan gynnwys Actorion Hijinx.


Yn cynnwys sŵn uchel, niwl a chyfnodau o dywyllwch sydyn.
Canllaw oedran: 14+
Capsiwn Caeedig ar gyfer pob perfformiad

A short message from Monolith, your favourite Megacorporation:

It’s been one hell of a year. Society is polarized, we are overpopulated, battered by extreme weather and as for democracy – well, it was nice while it lasted. Welcome to 2029.

But wait, there is hope! Look up, see the new planet in our solar system. Humanity has a second chance.

As leaders in, well, everything, Monolith has secured the exclusive rights to colonise the planet. Any day now our shuttles will launch from the Monolith National Crisis Centre.

And you can join us. Together #WeAreMonolith

Created by Hijinx Unity Festival & National Theatre Wales and performed in the iconic Principality Stadium, Cardiff, Mission Control is an immersive show like no other, that will feature an inclusive cast of over 80 performers, including Hijinx Actors.

Featuring loud noise, haze and sudden blackouts.
Closed Captioning is available at all performances
Age guidance: 14+

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for MISSION CONTROL to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Not Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service