Event Details

MISSION CONTROL

Time: November 1, 2019 at 6:30pm to November 30, 2019 at 6:30pm
Location: Cardiff
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jan 18

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Hijinx a National Theatre Wales
Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai & Ben Pettitt-Wade, 
a’i greu gyda Seiriol Davies a Tim Rhys-Evans gyda Aloud

Hijinx & National Theatre Wales
Directed by Kully Thiarai & Ben Pettitt-Wade, and created with Seiriol Davies & Tim Rhys-Evans with Aloud

#MISSIONCONTROL

Hanner canrif ar ôl i ddyn lanio ar y lleuad am y tro cyntaf, mae Mission Control yn archwilio ochr dywyll y lleuad.

Wedi’i berfformio gan gast o actorion proffesiynol, niwro-amrywiol a rhai ag anableddau dysgu, yn ogystal ag aelodau o gorau Aloud, bydd y wledd weledol ymdrochol hon yn ail-greu’r awyrgylch o ofn, paranoia ac optimistiaeth a arweiniodd at ddau bŵer mawr yn credu mai nhw ddylai fod gyntaf i roi dyn ar y lleuad.

Cynhyrchiad newydd yn archwilio natur gwirionedd, propaganda, ysbïo, dylanwadu ar bobl ac angenrheidrwydd chwedlau a’u grym achubol.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau yn gynnar yn 2019

Half a century after the first moon landing, Mission Control explores the dark side of the moon.

Performed by a cast including professional neurodivergent and learning-disabled actors and featuring members of the Only Boys Aloud choirs, this immersive spectacle will re-create the atmosphere of fear, paranoia and optimism that led to two great powers believing they had to be the first to land a man on the moon. A brand new production examining the nature of truth, propaganda, espionage, manipulation and the necessity and redemptive power of myths.

A brand new production examining the nature of truth, propaganda, espionage, manipulation and the necessity and redemptive power of myths.

Further information will be released in early 2019

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for MISSION CONTROL to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service