National Youth Dance Wales Auditions

Event Details

National Youth Dance Wales Auditions

Time: May 14, 2011 at 10am to May 22, 2011 at 4pm
Location: Wales-wide
Website or Map: http://www.nyaw.co.uk
Phone: 02920 265060
Event Type: national, youth, dance, wales, auditions
Organized By: National Youth Arts Wales
Latest Activity: Apr 12, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Announcing Auditions for National Youth Dance Wales 2011

 

NYDW takes to the road in May as it seeks to select up to 15 young dancers aged between 16 – 21 years to ‘dance for Wales’. 

 

Successful applicants will join NYDW 2011 for an intensive summer residency in July 2011 during which they will work with NYDW Artistic Director, Errol White, to create and perform a brand new piece of choreography.

 

Regional auditions for NYDW 2011 will be held in Aberystwyth, Cardiff, Carmarthen, Conwy, Llandrindod Wells and Swansea.  Applicants should be able to demonstrate active involvement with dance at a high or intermediate level, and must be aged 16 – 21 years by 31 August 2011.  Selected dancers must be available for a pre-summer course (25 – 26 June) and for the full two-week residency (18 – 30 July).

 

With the benefit of additional funds from the Arts Council of Wales, NYDW is able to offer an enhanced and expanded programme from 2011 – providing some of Wales’ most talented young dancers with more first-class training, performing and touring opportunities.

 

Application Forms are available to download from www.nyaw.co.uk, or by contacting 029 2026 5060.  Deadline for applications: 3 May 2011.

 

Yn Cyhoeddi Clyweliadau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2011

Bydd DGIC yn mynd ar daith yn mis Mai wrth geisio dewis hyd at 15 dawnsiwr ifanc rhwng 16 – 21 mlwydd oed i ‘ddawnsio dros Gymru’.

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â DGIC 2011 am gwrs preswyl haf dwys ym mis Gorffennaf 2011 ac yn cydweithio â Chyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White, ar greu a pherfformio darn newydd sbon o goreograffi.

 

Cynhelir clyweliadau rhanbarthol DGIC 2011 yn Aberystwyth, Caerdydd, Conwy, Llandrindod ac Abertawe. Rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod yn ymwneud â dawns ar lefel uchel neu ganolradd, ac mae’n rhaid iddynt fod rhwng 16 – 21 mlwydd oed ar 31 Awst 2011. Rhaid i’r dawnswyr fydd yn cael eu dewis fod ar gael am gwrs cyn yr haf (25 – 26 Mehefin) ac am y cyfnod preswyl llawn o bythefnos (18 – 30 Gorffennaf).

 

Gan ein bod wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gall DGIC gynnig rhaglen well ac ehangach o 2011 – gan ddarparu mwy o gyfleoedd hyfforddi, perfformio a theithio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog Cymru

 

Mae ffurflenni cais ar gael i’w llwytho i lawr ar www.nyaw.co.uk, neu drwy ffonio 029 2026 5060; dyddiad cau: 3 Mai 2011.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for National Youth Dance Wales Auditions to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service