Event Details

NHS70: TOUCH

Time: July 27, 2018 at 8pm to July 28, 2018 at 8pm
Location: Pontio
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: dance
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales & Migrations
​PART OF THE NHS70 FESTIVAL / RHAN O ŴYL NHS70

Pontio, Bangor University / Prifysgol Bangor
27 July / Gorffennaf, 8pm
28 July / Gorffennaf, 2pm, 5pm & 8pm

This tactile piece of theatre draws inspiration from the work of osteopath Julie Nioche and the testimonies of NHS staff members and patients.

Osteopathy works on the principle that the wellbeing of an individual relies on their bones, muscles, ligaments and connective tissue all functioning smoothly together.

Interactive and contemplative, Touch will explore the importance of physical touch as part of patient’s care and treatment and the complex interconnecting networks of people surrounding someone’s journey from trauma to recovery.

Mae’r darn cyffyrddol hwn o theatr yn dwyn ei ysbrydoliaeth o waith yr osteopath Julie Niche a thystiolaeth aelodau a staff y GIG.

Mae osteopatheg yn gweithio ar yr egwyddor bod llesiant unigolyn yn dibynnu ar ei esgyrn, cyhyrau, gewynnau a meinwe cysylltiol i gyd yn gweithredu’n rhwydd gyda’i gilydd.

Yn rhyngweithiol ac yn fyfyriol, bydd Touch yn archwilio pwysigrwydd cyffwrdd corfforol fel rhan o ofal a thriniaeth claf a’r rhwydweithiau rhyng-gysylltiol cymhleth o bobl o gwmpas taith rhywun o drawma i adferiad.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for NHS70: TOUCH to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service