Event Details

ON BEAR RIDGE

Time: October 25, 2019 at 6:30pm to November 23, 2019 at 6:30pm
Location: Sherman Theatre, Royal Court Theatre
City/Town: Cardiff, London
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Oct 25, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales & Royal Court Theatre
On Bear Ridge
Awdur / Writer Ed Thomas
Cyd-Gyfarwyddwyr / Co-Directors Vicky Featherstone & Ed Thomas

Theatr y Sherman, Caerdydd 20 Medi – 5 Hydref 2019
Royal Court Theatre, Llundain, dyddiadau i’w cyhoeddi

Sherman Theatre, Cardiff 20 September – 5 October 2019
Royal Court Theatre, London, dates to be announced

#OnBearRidge

“One minute we had customers, the next minute there was no-one.”

Mewn pentref coll, lle aneglur ers ail-lunio’r ffiniau, yn cuddio o dan briwsionyn ar y map, mae Bear Ridge Stores yn dal i sefyll.

Ar ôl can mlynedd, mae’r cigydd a’r siop groser deuluol – lle ar gyfer manion bywyd, nwyddau gwaharddedig, a’r pwmp petrol olaf  am 30 milltir – yn awr yn ddistaw.

Ond nid yw’r perchnogion John Daniel a Noni yn mynd i unman.

Maent yn yfed yr hyn sydd ar ôl o’r whisgi yn herfeiddiol ac yn cofio dyddiau da, pan oedd pawb ar yr un ochr a’r hen iaith yn disgleirio.

Y tu allan yn y tywyllwch, mae ffigur yn symud tuag atynt…

Mae un o awduron enwocaf Cymru, Ed Thomas (cyd-grëwr Y Gwyll) yn dychwelwyd i’r llwyfan gyda’r stori lled-hunangofiannol hon am y lleoedd yr ydym yn eu gadael ar ôl, y marciau annileadwy y maent yn eu gwneud arnom ni, a’r atgofion annibynadwy yr ydym yn dal ein gafael ynddynt.

In a lost village, blurred by redrawn borders, hidden under a crumb on the map, Bear Ridge Stores still stands.

After a hundred years, the family butchers and grocers – a place for odds and ends, contraband goods, and the last petrol pump for 30 miles – is now silent.

But owners John Daniel and Noni are going nowhere.

They are defiantly drinking the remaining whiskey and remembering good times, when everyone was on the same side and the old language shone.

Outside in the dark, a figure is making their way towards them…

One of Wales’ most celebrated writers, Ed Thomas (co-creator of Hinterland) makes a momentous return to the stage with this semi-autobiographical story about the places we leave behind, the indelible marks they make on us, and the unreliable memories we hold onto.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for ON BEAR RIDGE to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (3)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service