Pen-blwydd Poenus Pete

Event Details

Pen-blwydd Poenus Pete

Time: June 21, 2014 all day
Location: St Fagans National Nistory Museum
City/Town: St Fagans
Website or Map: http://www.museumwales.ac.uk/…
Phone: 029 2061 3782
Event Type: comedi, theatrig, i'r, teulu, /, theatrical, comedy, for, families
Organized By: Theatr Iolo
Latest Activity: Jun 14, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Comedi ddisglair, brathog a beiddgar sy’n edrych ar bywyd teuluol gan yr awdur adnabyddus Gary Owen.

Mae ’na deulu – Mam, Dad, dau o blant a Cadi y gath.  Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd. Felly mae  Mam yn ei gymryd ar ei air: Wnaeth hi a’r plant DDIM BYD ar gyfer pen-blwydd Dad.

Ond, mae Dad yn gandryll nad oes neb wedi gwneud dim ar gyfer ei ben-blwydd. A phan fydd rhwystredigaeth Dad a phwer drygionusl y gath yn dod ynghyd, mae’n achosi anrhefn mewn aduniad teuluol.

Mae Theatr Iolo (enillydd Gwobr Cynhyrchiad Gorau i Blant a Phobl ifanc: Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2013) wrth ei fodd yn cyflwyno y sioe newydd sbon hon yn Gymraeg i deuluoedd ac ysgolion.

11.30am &  2.30pm

Addas i blant oed 6+

Tocynnau: chapter.org 02920 304400

 Dyma rhagflas: 

Theatr Iolo - Pen-blwydd Poenus Pete 

A sparkling and biting comedy with an outrageous look at family life by the acclaimed playwright Gary Owen.

There’s a family - Mum, Dad, two children and Cadi the cat. Dad says he doesn’t want any fuss at all made for his birthday. So Mum takes him at 
his word: she and the kids don’t do ANYTHING for Dad’s birthday.

But, Dad is furious about no one doing anything for his birthday. And when Dad’s frustrations combine with the Cat’s mischievous power, chaos comes to a family gathering.  

Award winning Theatr Iolo (Winner of Best Play for Children and Young people: Theatre Critics Wales Award 2013) is delighted to present this brand new show for families and schools in the Welsh Language.

11.30am & 2.30pm

Age 6+

Tickets: chapter.org 02920 304400

Watch the trailer here: 

Theatr Iolo - Pen-blwydd Poenus Pete 

 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Pen-blwydd Poenus Pete to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service