Event Details

Refrain

Time: May 1, 2019 at 6:30pm to November 30, 2019 at 6:30pm
Location: Wales, Venice
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Apr 10, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Cynhyrchiad Newydd gan yr artist Sean Edwards, wedi ei gyd-gynhyrchu mewn partneriaeth rhwng National Theatre Wales a Tŷ Pawb, Wrecsam, ar gyfer Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2019

Mai-Tachwedd 2019
2pm, yn ddyddiol
Wedi ei ddarlledu’n ddyddiol o’r Venice Biennale, yr Eidal

Tachwedd 2019
Wrecsam

Wedi ei greu gan Sean Edwards

A new production by artist Sean Edwards, co-produced in partnership with National Theatre Wales & Tŷ Pawb, Wrexham, for Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2019

May-November 2019
2pm, daily
Broadcast live at the Venice Biennale, Italy

November 2019
Wrexham

Created by Sean Edwards

Mae Refrain  yn ddrama radio newydd, a berfformir yn ddyddiol gan fam Sean. Caiff ei ddarlledu’n fyw o’i chartref yng Nghaerdydd i ganol arddangosfa Sean yn y  Venice Biennale uchel ei barch.

Mae’r ddrama yn ymchwiliad barddonol i natur lle, hanes cymdeithasol a dosbarth gyda’r cyfan wedi ei gyd-blethu â hanes personol yr artist a fydd yn cael ei gyd-gyflwyno ochr yn ochr â chyfres o weithiau cyd-ddibynnol – cerfluniau, ffilm, printiau a chwiltiau.

Ym mis Tachwedd 2019, bydd National Theatre Wales yn cyflwyno fersiwn o Refrain yn Nhŷ Pawb, Wrecsam. Bydd yr arddangosfa gyfan yn dychwelyd wedyn o Bienalle Fenis ac yn mynd ar daith yn y DU, gan ymddangos yn Tŷ Pawb, Wrecsam yng nghwanwyn 2020, cyn symud i oriel Bluecoat, Lerpwl yn ystod gaeaf 2020.

Mae’r gwaith newydd hwn yn elfen allweddol o gyflwyniad unigol Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis 2019, yn gomisiwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac o dan arweiniad Tŷ Pawb, Wrecsam.

 Cefnogir taith Refrain ac arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice gan yr Art Fund.

Cyhoeddir manylion pellach ynghylch arddangosfa Wrecsam a’r perfformiadau yn fuan

Refrain is a new radio play, performed daily by Sean’s mother. It will be broadcast live from her home in Cardiff into Sean’s exhibition at the prestigious Venice Biennale.

The play is a poetic enquiry into place, social history and class, intertwined with the artist’s own personal history which will be presented alongside a series of interrelated works – sculptures, film, prints and quilts.

In November 2019, National Theatre Wales will present a version of Refrain at Tŷ Pawb, Wrexham. The full Venice Biennale exhibition will then tour back to the UK, appearing at Tŷ Pawb, Wrexham in the spring of 2020, before moving on to Bluecoat, Liverpool in winter 2020.

This new work will form a key element of Edwards’ solo presentation for Wales in Venice 2019, commissioned by the Arts Council of Wales and led by Tŷ Pawb, Wrexham.

The tour of Refrain and Wales in Cymru yn Fenis/Wales in Venice exhibition is supported by Art Fund.

More details of the Wrexham exhibition and performances will be announced soon

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Refrain to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service