Event Details

Ripples

Time: May 2, 2020 from 7pm to 8:15pm
Location: Online / Ar-Lein
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: May 2, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales + Sherman Theatre in partnership with BBC Cymru Wales + BBC Arts 

NETWORK PLAY READINGS 

RIPPLES
Saturday 2 May, 7pm
Online

by Royal Welsh College of Music & Drama in collaboration with Sherman Theatre

Writer Tracy Harris

Director Matthew Holmquist

Saturday 2 May, 7pm

Sometimes there are no safe spaces

Eight strangers join an online rehab group to confront, revisit and replay the traumas of their past. How can they re-connect with themselves and each other in a world so disconnected?

Tracy Harris’ intense play compassionately explores what leads us to seek help.

Ripples was originally commissioned for NEW: 2020, The Royal Welsh College of Music & Drama’s New Writing Festival, and will be the first play presented as part of the National Theatre Wales and Sherman Theatre Network Play Readings.

National Theatre Wales + Theatr y Sherman mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales + BBC Art

DARLLENIADAU DRAMÂU NETWORK

RIPPLES
Dydd Sadwrn 2 Mai, 7pm
Ar-Lein


gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn cydweithrediad â Theatr y Sherman

Awdur Tracy Harris

Cyfarwyddwr Matthew Holmquist

Weithiau nid oes mannau diogel

Mae wyth dieithryn yn ymuno â grŵp adsefydlu ar-lein i wynebu, ailymweld ac ail-chwarae trawma eu gorffennol. Sut gallant ailgysylltu â’u hunain a’i gilydd mewn byd sydd wedi’i ddatgysylltu cymaint?

Mae drama ddwys Tracy Harris yn archwilio â thosturi yr  hyn sy’n ein harwain i geisio cymorth. 

Yn wreiddiol, comisiynwyd Ripples ar gyfer NEW: 2020, Gŵyl Ysgrifennu Newydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a dyma fydd y ddrama gyntaf i’w chyflwyno fel rhan o Ddarlleniadau Dramâu Network National Theatre Wales a Theatr y Sherman.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Ripples to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (4)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service