Event Details

Shh!

Time: October 12, 2013 at 8pm to October 13, 2013 at 9:30pm
Location: Stwdio Weston Studio, Wales Millennium Centre
Street: Bute Place, Cardiff Bay
City/Town: Cardiff
Website or Map: http://www.wmc.org.uk
Phone: 02920 63 64 64
Event Type: dance, theatre, studio
Organized By: Wales Millennium Centre
Latest Activity: Sep 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Weston Studio

Shh!

12 Oct - 13 Oct 2013

Tickets: £8 - £12 | Age restriction: 16+ (contains nudity)


A surprising and poignant piece of dance theatre, Shh! is about a couple inhabiting a house in which domestic bliss, erotic dreams and internal dramas collide.

Building on themes of human communication from the artist Sue Williams, the event also includes one of her drawing installations. 
 
Audience members will be encouraged to walk around the studio during this production. Some seating will be available for those who require it.

hr

Running Time: Approximately 50 mins

 

Stiwdio Weston

Shh!

 
12 Hyd - 13 Hyd 2013

Tocynnau: £8 - £12 | Cyfyngiad oed: 16+ (yn cynnwys noethni)

Mae Shh! yn ddarn annisgwyl ac ingol o theatr ddawns am gwpwl sy'n byw mewn tŷ lle mae dedwyddwch y cartref, breuddwydion erotig a drama fewnol yn gwrthdaro.

Gan adeiladu ar themâu cyfathrebu dynol gan yr artist Sue Williams, mae'r digwyddiad hefyd yn cynnwys un o'i gosodiadau dyluniadau.

Anogir aelodau'r gynulleidfa i gerdded o gwmpas y stiwdio yn ystod y cynhyrchiad. Bydd seddi ar gael i'r rhai sydd eu hangen.

hr

Hyd y Perfformiad: Tua 50 munud

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Shh! to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service