TEAM Performance Party - Wrexham!

Event Details

TEAM Performance Party - Wrexham!

Time: December 6, 2018 from 7pm to 9pm
Location: Ty Pawb
Street: Market Street
City/Town: Wrexham, LL13 8BY
Website or Map: https://www.google.com/maps/p…
Event Type: performance, party
Organized By: Sophie Lewis
Latest Activity: Nov 26, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

NTW TEAM is marking the end of the first year of our four year programme by holding a Performance Party in Wrexham on 6th December!

This is a chance for existing and new TEAM members to get together and enjoy a night of performance, discussion, food, drink and much more… This is your chance to tell us what is important to the people of Wrexham and share what YOU want from TEAM and NTW as we continue our journey to creating a show together.

It’s free to come along, just e-mail TEAM@nationaltheatrewales.org to let us know you’re coming! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mae TEAM NTW yn nodi diwedd blywyddyn gyntaf ein rhaglen pedair bylnedd drwy gynnal Parti Perfformio yn Wrecsam ar 6 Rhagfyr!

 

Mae Parti Perfformio TEAM yn gyfle i aelodau newydd a phresennol TEAM ddod at ei gilydd a mwynhau noson o berfformio, trafod, bwyd, diod a llawer mwy… Dyma eich cyfle chi i ddweud wrthym am yr hyn sy’n bwysig i bobl Wrecsam a rhannu’r hyn yr hoffech CHI ei gael gan TEAM ac NTW wrth i ni barhau ar ein taith i greu sioe gyda’n gilydd.

Mae’n rhad ac am ddim i ddod draw, anfonwch e-bost atom i roi gwybod eich bod yn dod! TEAM@nationaltheatrewales.org

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for TEAM Performance Party - Wrexham! to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (3)

@NTWtweets on Twitter

Gobeithio y gwnaethoch fwynhau ffrwd fyw Antigone heno. Llongyfarchiadau mawr i'r holl dîm fu'n gysylltiedig â gwneud iddo ddigwydd! Ewch yn ôl i dudalen @ambobdim NTW i weld Dream a Little Dream for Me 3 gan Emily Laurens am 9.30pm https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

Gobeithio y gwnaethoch fwynhau ffrwd fyw Antigone heno. Llongyfarchiadau mawr i'r holl dîm fu'n gysylltiedig â gwneud iddo ddigwydd! Ewch yn ôl i dudalen NTW i weld Dream a Little Dream for Me 3 gan Emily Laurens am 9.30pm https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

We hope you enjoyed the livestream of Antigone this evening. A big congratulations to all the team involved in making it happen! Head back to the NTW @ambobdim page to see Emily Lauren's final Dream a Little Dream for Me at 9.30pm: https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

We hope you enjoyed the livestream of Antigone this evening. A big congratulations to all the team involved in making it happen! Head back to the NTW page to see Emily Lauren's final Dream a Little Dream for Me at 9.30pm: https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service