The People's Platform: Merthyr

Event Details

The People's Platform: Merthyr

Time: June 16, 2016 from 7pm to 9pm
Location: Penydarren Social Club
Street: Alexandra Avenue
City/Town: Merthyr Tydfil
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2087 5389
Event Type: theatre, debate, community
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jun 16, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The People's Platform: Merthyr

"We, the people of North Merthyr, warmly invite you to join us for an evening of performance to celebrate our community. Hear our stories, questions and hopes for the future.

We believe in the power, value and importance of discussions about matters that concern us all. The Wellbeing of Future Generations Act gives us an opportunity to have a voice and show, through theatre and live debate, how it relates to our lives."

Contact Mel Evans on EvansM6@cardiff.ac.uk or 029 2087 5389 to book a free ticket.

Llwyfan y Bobl: Merthyr Tudful

"Ynghyd â phobl gogledd Merthyr Tudful, hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni am noson o adloniant i ddathlu ein cymuned. Dewch i glywed ein straeon, ein cwestiynau a’n gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn credu yng ngrym, gwerth a phwysigrwydd trafodaethau am faterion sy’n peri pryder i bob un ohonom. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi cyfle i ni gael dweud ein dweud a dangos, drwy theatr a thrafodaeth fyw, sut mae’n berthnasol i’n bywydau."

Cysylltwch â Mel Evans: EvansM6@caerdydd.ac.uk neu 029 2087 5389 i archebu tocyn am ddim.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for The People's Platform: Merthyr to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (6)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service