The Silent Toy Soldier

Event Details

The Silent Toy Soldier

Time: December 3, 2015 at 7pm to December 5, 2015 at 7pm
Location: Wales Millennium Centre
Street: Cardiff Bay
Website or Map: https://www.wmc.org.uk/Produc…
Event Type: festive, performance
Organized By: Laura Fay Thomas
Latest Activity: Nov 26, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Hijinx's Odyssey Group presents

The Silent Toy Soldier

03 Dec - 05 Dec 2015

Tickets £8
Age Guidance: 6+

In a land that should be full of magic and festive cheer, where joy and song should fill the air, something dark is stirring at the edges. As the threat draws closer, toys have been disappearing. How can you feel safe when you don't have a voice?

Join Hijinx’s community theatre group, Odyssey, this Christmas as they share their own adaptation of E. T. A. Hoffmann’s The Nutcracker and the Mouse King. The Silent Toy Soldier features a vibrant cast of disabled and non-disabled performers from Odyssey, pupils from Woodlands High School, and aspects of Tchaikovsky’s music reimagined by students from the University of South Wales, Caerleon.

This treat for the whole family follows the Nutcracker, the Sugar Plumb Fairy and other famous festive characters as they journey to find a place that everyone can call home.

----

Grŵp Odyssey Hijinx yn cyflwyno

The Silent Toy Soldier

03 Rhag - 05 Rhag 2015

Tocynnau £8
Canllaw Oed: 6+

Mewn byd lle ddylai hud, lledrith a llawenydd yr ŵyl lenwi’r awyr â miri a chân, mae rhyw dywyllwch yn cuddio ar y cyrion. Wrth i’r bygythiad nesáu, mae teganau’n dechrau diflannu. Sut allwch chi deimlo’n ddiogel heb lais?

Ymunwch â chwmni theatr gymunedol Hijinx, Odyssey, dros y Nadolig eleni, wrth iddyn nhw rannu eu cynhyrchiad o The Nutcracker and the Mouse King gan E. T. A. Hoffmann. Mae The Silent Toy Soldier yn cynnwys cast bywiog o berfformwyr Odyssey - rhai gydag anableddau ac eraill heb - disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands ac agweddau ar gerddoriaeth Tchaikovsky wedi’u hailddychmygu gan fyfyrwyr o Brifysgol De Cymru, Caerleon.

Dyma wledd i’r teulu cyfan sy’n dilyn y Nutcracker, Sugar Plum Fairy a chymeriadau enwog y Nadolig wrth iddyn nhw deithio i ganfod rhywle y gall pawb alw’n gartref.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for The Silent Toy Soldier to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (4)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service