Event Details

THE STICK MAKER TALES

Time: April 23, 2019 at 6:30pm to May 31, 2019 at 6:30pm
Location: Touring Wales
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Apr 17

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Ysgrifennwyd gan Peter Cox/ Written by Peter Cox
Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai/ Directed by Kully Thiarai

#NTWSTICKMAKER

Efallai bod y bugail Geth Roberts mewn gwth o oedran, ond mae’n dal i fyw ar ei ben ei hun, yn uchel i fyny yng Nghwm Elan.

Yn storïwr cynhenid, mae wedi treulio ei oes gyfan yn gweithio ar ei fferm wyllt a gwyntog. Ond bellach mae Geth yn wynebu ei her fwyaf: mae ei olwg yn methu ac os na all weld, ni fydd yn gallu gweithio ar y fferm.

Mae sioe un dyn Peter Cox yn deyrnged galonogol i gymunedau ffermio mynydd ledled Cymru.

Peter Cox’s one-man show, is a heart-warming and heart-breaking tribute to hill-farming communities across Wales and their strength, endurance and determination to survive, even when the odds against them seem impossible.

Shepherd Geth Roberts might be getting on in years, but he still lives alone, high in the Elan Valley. A born storyteller, he’s spent his whole life working his wild and windswept farm.

But now Geth faces his greatest challenge: his sight is failing and if he can’t see, then he can’t work the farm.

Galeri, Caernarfon / 23-24 Ebrill / April 2019
24 Ebrill/April – Perfformiad â chapsiynau caeedig / Closed Captioned performance

Neuadd Dwyfor, Pwllheli / 25 Ebrill / April 2019

Canolfan y Celfeddydau Aberystwyth Arts Centre / 26-27 Ebrill / April 2019

Borough Theatre, Y Fenni / Abergavenny / 30 Ebrill / April 2019

Theatr y Torch, Aberdaugleddau / The Torch Theatre, Milford Haven 01-02 Mai / May 2019
1 Mai / May – Perfformiad â chapsiynau caeedig / Closed Captioned performance

Theatr Hafren / Hafren Theatre, Y Drenewydd / Newtown / 3 Mai / May 2019
Perfformiad â chapsiynau caeedig / Closed Captioned performance

Canolfan y Celfyddydau Taliesin Arts Centre, Abertawe / Swansea / 4 Mai / May 2019

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu / Brecon / 7 Mai / May 2019

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug / Mold 8-9 Mai / May 2019
9 Mai / May – Perfformiad â chapsiynau caeedig / Closed Captioned performance

CARAD, Rhayader 10 - 11 Mai / May 2019

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for THE STICK MAKER TALES to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

Want to work backstage with NTW? We have two high-profile productions happening in 2019 and we are currently recruiting for Stage Managers to work with us. The closing date is 29/4/19. Apply now! https://buff.ly/2YqPeX1 pic.twitter.com/dQyz4USW6O

Want to work backstage with NTW? We have two high-profile productions happening in 2019 and we are currently recruiting for Stage Managers to work with us. The closing date is 29/4/19. Apply now! https://buff.ly/2YqPeX1 

Eisiau gweithio gefn llwyfan gyda NTW? Mae gennym ddau gynhyrchiad uchel eu proffil yn digwydd yn ystod 2019 a rydym wrthi yn recriwtio dau reolwr llwyfan i weithio gyda ni. Y dyddiad cau yw 29/4/19. Gwnewch gais nawr! https://buff.ly/2TWicPO pic.twitter.com/2sBzWUUVmG

Eisiau gweithio gefn llwyfan gyda NTW? Mae gennym ddau gynhyrchiad uchel eu proffil yn digwydd yn ystod 2019 a rydym wrthi yn recriwtio dau reolwr llwyfan i weithio gyda ni. Y dyddiad cau yw 29/4/19. Gwnewch gais nawr! https://buff.ly/2TWicPO 

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service