Event Details

THE STICK MAKER TALES

Time: April 23, 2019 at 6:30pm to May 31, 2019 at 6:30pm
Location: Touring Wales
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jan 18

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Ysgrifennwyd gan Peter Cox/ Written by Peter Cox
Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai/ Directed by Kully Thiarai

#NTWSTICKMAKER

Efallai bod y bugail Geth Roberts mewn gwth o oedran, ond mae’n dal i fyw ar ei ben ei hun, yn uchel i fyny yng Nghwm Elan.

Yn storïwr cynhenid, mae wedi treulio ei oes gyfan yn gweithio ar ei fferm wyllt a gwyntog. Ond bellach mae Geth yn wynebu ei her fwyaf: mae ei olwg yn methu ac os na all weld, ni fydd yn gallu gweithio ar y fferm.

Mae sioe un dyn Peter Cox yn deyrnged galonogol i gymunedau ffermio mynydd ledled Cymru.

Comisiynwyd The Stick Maker Tales yn wreiddiol fel rhan o ŵyl NHS70 National Theatre Wales ym mis Gorffennaf 2018, a chafodd ei pherfformio yn Llandrindod a’r Trallwng, Powys.

Peter Cox’s one-man show, is a heart-warming and heart-breaking tribute to hill-farming communities across Wales and their strength, endurance and determination to survive, even when the odds against them seem impossible.

Shepherd Geth Roberts might be getting on in years, but he still lives alone, high in the Elan Valley. A born storyteller, he’s spent his whole life working his wild and windswept farm.

But now Geth faces his greatest challenge: his sight is failing and if he can’t see, then he can’t work the farm.

The Stick Maker Tales was originally commissioned as part of National Theatre Wales’ NHS70 Festival in July 2018, performed in Llandrindod Wells and Welshpool, Powys.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for THE STICK MAKER TALES to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service