Event Details

Wonderman: Cardiff

Time: September 13, 2016 at 8pm to September 18, 2016 at 5pm
Location: Tramshed
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://nationaltheatrewales.…
Event Type: event, roald, dahl, 100, cardiff
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Sep 13, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Gagglebabble & National Theatre Wales &
Wales Millennium Centre

WONDERMAN
Adapted from Roald Dahl’s stories for adults

Following a three-week run at the Edinburgh Festival Fringe, multi-award-winning theatre company Gagglebabble will return to Wales with their unique gig-theatre take on Roald Dahl’s short stories for adults.


Combining a sizzling hot score of original live music, macabre characters, and thrilling twists and turns, all injected with a wicked sense of dark humour, Wonderman tells the story of a WWII RAF pilot who finds himself in a hospital bed, badly injured. As he slips in and out of a world of dreams, hallucinations and nightmares, we’re taken down the strange and unexpected corridors and rabbit holes of Roald Dahl's mind. 

Book tickets: www.bit.ly/WondermanCDF

#WondermanCDF 
#RoaldDahl100
---
Gagglebabble & National Theatre Wales & Chanolfan Mileniwm Cymru

WONDERMAN 
Addaswyd o straeon Roald Dahl i oedolion

Yn dilyn tair wythnos o berfformiadau yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, bydd yn cwmni theatr arobryn Gagglebabble yn dychwelyd i Gymru gyda’i dehongliad gig-theatr unigryw ar straeon byrion Roald Dahl i oedolion. 


Gan gyfuno sgôr fywiog o gerddoriaeth wreiddiol fyw, cymeriadau sinistr, a throeon trwstan di-ri, â’r cwbl yn llawn hiwmor tywyll, Wonderman yw stori peilot RAF o’r Ail Ryfel Byd sy’n deffro mewn gwely ysbyty, wedi’i anafu’n ddifrifol. Wrth iddo lithro i mewn ac allan o fyd breuddwydion, rhithwelediadau a hunllefau, rydym yn mynd ar daith i lawr coridorau a thyllau cwningod annisgwyl meddwl Roald Dahl.


Archebwch ar-lein: www.bit.ly/WondermanCaerdydd

#WondermanCDF 
#RoaldDahl100

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Wonderman: Cardiff to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (3)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service