Diwrnod Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn y Celfyddydau sy’n Gweithio gyda Phobl Ifanc

Cyfle i archwilio’r potensial ar gyfer Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid sy’n cysylltu darparwyr ac ymarferwyr celfyddydau ieuenctid ar draws Cymru.

 

Pryd:      Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2014 (10am – 4pm)

 Lle:         Theatr Felinfach

 

Cost:        *AM DDIM*

Darperir cinio

 

Bydd y diwrnod yn cynnwys:

(i)     gweithgareddau ymarferol i rannu sgiliau, dan arweiniad cyd-ymarferwyr;

(ii)    cyflwyno meysydd ar gyfer trafodaeth*;

(iii)   cyfleoedd am drafodaeth a syniadau newydd;

(iv)  crynodeb a ‘camau nesaf’.

 

 *Mae’r meysydd i’w trafod yn cynnwys:

  • Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru Gyfan – rhesymeg, ar gyfer pwy, sut
  • rhannu sgiliau a fframweithiau cefnogi ar gyfer ymarferwyr
  • cynnwys lleisiau a syniadau pobl ifanc – diweddaru ac ehangu’r Rhwydwaith

 

 

Diddordeb?

Cofrestrwch eich bwriad i fynychu drwy e-bostio nyaw@nyaw.co.uk a rhoi Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid yn y llinell pwnc, gan nodi (i) rhif ffon cysylltu  , a (ii) a fyddech yn fodlon arwain sesiwn rhannu sgiliau.


Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael a byddant yn cael eu dyrannu yn nhrefn y cyntaf i’r felin. Dyddiad Cau: 27 Chwefror 2014.

 

Byddwch yn rhan o’r cam cyntaf hwn i greu rhwydwaith sy’n cefnogi a datblygu’r Sector, a’n gwaith gyda phobl ifanc!

Views: 116

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service