Showroom Aberystwyth
Share on Facebook Share on Facebook Share
  • Blog Posts
  • Events
  • Groups

Showroom Aberystwyth's Friends

  • Action Hero
  • Adele Vye
  • Darius Nash
  • Rich Allen
  • Siân Thomas
  • Marc Rees
 

Showroom Aberystwyth's Page

Profile Information

What I do:
Showroom is a performance collective based in Aberystwyth, founded in 2008 by Richard Allen, Kasia Coleman, Daniel Ladnar, Gareth Llŷr, Esther Pilkington and Louise Ritchie.

While we are all pursuing an artistic practice outside of Showroom both individually and within various collaborative constellations, as Showroom we curate and create performance and live art events in and beyond Aberystwyth.

Our aim is to support and stimulate performance practice and discourse within our specific locale in West Wales, as well as establish connections and facilitate exchange with artists, groups and networks working in performance both nationally and internationally.

We aim to do so through a variety of endeavours, among them the regular Showroom Social and Platform event, as well as an increasing number of special events that can be curatorial as well as artistic and theoretical in nature. For us, there is no strict border between these various approaches, between our artistic, theoretical and curatorial practices.

Grŵp cyfunol o artistiaid yn hanu o Aberystwyth yw Showroom, a sefydlwyd gan Richard Allen, Kasia Coleman, Daniel Ladnar, Gareth Llŷr, Esther Pilkington a Louise Ritchie ym mis Mehefin 2008.


Er ein bod i gyd yn dilyn ymarferiadau a diddordebau celfyddydol eraill, yn unigol ac mewn cyfuniadau cydweithiol eraill tu allan i Showroom, fel grŵp rydym yn creu ac yn curadu perfformiadau a digwyddiadau celf fyw yn Aberystwyth a thu hwnt.

Ein bwriad yw cefnogi ac ysgogi ymarferiad a disgwrs perfformio o fewn ein hardal lleol yng Ngorllewin Cymru, yn ogystal â sefydlu cysylltiadau a hyrwyddo cyfnewidiadau gydag artistiaid, grwpiau a rhwydweithiau perfformio eraill yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.


Rydym yn anelu i wneud hyn trwy gyfrwng nifer o brosiectau gwahanol, gan gynnwys nosweithiau misol Showroom a Platfform Showroom, yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau arbennig a all fod yn guredig neu ddamcaniaethol eu natur. Credwn nad oes ffin derfynol rhwng yr holl dulliau a phrosiectau gwahanol hyn; rhwng ein ymarferiad celfyddydol, damcaniaethol, a churaduriaethol.

Comment Wall

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

  • No comments yet!
 
 
 

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service