Company Stage Manager (Fixed Term)/Rheolwr Llwyfan Y Cwmni (Cyfnod Penodol)

DATES: Monday 3rd September 2018 – Friday 11th January 2019

LOCATION: Sherman Theatre, Cardiff

£27,00 per annum

Sherman Theatre is looking for an experienced Company Stage Manager for its Autumn Season of produced and curated work.

The successful applicant will have proven experience as a Company Stage Manager in the theatre environment. They will need to have excellent communication skills, be self-motivated, with the ability to work independently under pressure as well as part of a team. You will be responsible for leading the stage management provision for Sherman Theatre productions both in English and Welsh languages.

As a key member of the Sherman’s production department you will have experience in and a hands on approach to all areas of Stage Management including propping, fit ups and get outs, Company Wages etc.

Please send CV, cover letter and equal opportunities form to recruitment@shermantheatre.co.uk

Closing dates for applications is 12 noon on Wednesday 1 August 2018.

Interviews will take place week commencing 6th August.

For Welsh or English application packs, please visit http://www.shermantheatre.co.uk/jobs/

--

DYDDIADAU: Dydd Llun 3 Medi 2018 - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

LLEOLIAD: Theatr y Sherman, Caerdydd

£27,000 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am Reolwr Llwyfan profiadol ar gyfer gwaith sy'n cael ei gynhyrchu a'u guradu ar gyfer Tymor yr Hydref.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael profiad o weithio fel Rheolwr Llwyfan y Cwmni mewn amgylchedd theatr. Bydd angen iddo feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, hunangymhelliant a'r gallu i weithio'n annibynnol dan bwysau yn ogystal â fel rhan o dîm. Chi fydd yn gyfrifol am arwain y ddarpariaeth rheoli llwyfan ar gyfer cynyrchiadau Theatr y Sherman yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Fel aelod allweddol o adran gynhyrchu'r Sherman, bydd gennych brofiad o ym mhob maes Rheoli Llwyfan, gan gynnwys propiau, Paratoi ar gyfer cynyrchiadau sy'n mynd a dod, Cyflogau Cwmni etc.

I wneud cais am y swydd, anfonwch C.V., llythyr i gefnogi eich cais a ffurflen cyfleoedd cyfartal atom drwy e-bost: recruitment@shermantheatre.co.uk

Y dyddiad cau yw hanner dydd ddydd Mercher 1 Awst 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau y 6ed o Awst 2018.

Am becyn cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i www.shermantheatre.co.uk/swyddi/

Views: 164

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service