Company Stage Manager (Fixed Term)/Rheolwr Llwyfan Y Cwmni (Cyfnod Penodol)

DATES: Monday 3rd September 2018 – Friday 11th January 2019

LOCATION: Sherman Theatre, Cardiff

£27,00 per annum

Sherman Theatre is looking for an experienced Company Stage Manager for its Autumn Season of produced and curated work.

The successful applicant will have proven experience as a Company Stage Manager in the theatre environment. They will need to have excellent communication skills, be self-motivated, with the ability to work independently under pressure as well as part of a team. You will be responsible for leading the stage management provision for Sherman Theatre productions both in English and Welsh languages.

As a key member of the Sherman’s production department you will have experience in and a hands on approach to all areas of Stage Management including propping, fit ups and get outs, Company Wages etc.

Please send CV, cover letter and equal opportunities form to recruitment@shermantheatre.co.uk

Closing dates for applications is 12 noon on Wednesday 1 August 2018.

Interviews will take place week commencing 6th August.

For Welsh or English application packs, please visit http://www.shermantheatre.co.uk/jobs/

--

DYDDIADAU: Dydd Llun 3 Medi 2018 - Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

LLEOLIAD: Theatr y Sherman, Caerdydd

£27,000 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am Reolwr Llwyfan profiadol ar gyfer gwaith sy'n cael ei gynhyrchu a'u guradu ar gyfer Tymor yr Hydref.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael profiad o weithio fel Rheolwr Llwyfan y Cwmni mewn amgylchedd theatr. Bydd angen iddo feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, hunangymhelliant a'r gallu i weithio'n annibynnol dan bwysau yn ogystal â fel rhan o dîm. Chi fydd yn gyfrifol am arwain y ddarpariaeth rheoli llwyfan ar gyfer cynyrchiadau Theatr y Sherman yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Fel aelod allweddol o adran gynhyrchu'r Sherman, bydd gennych brofiad o ym mhob maes Rheoli Llwyfan, gan gynnwys propiau, Paratoi ar gyfer cynyrchiadau sy'n mynd a dod, Cyflogau Cwmni etc.

I wneud cais am y swydd, anfonwch C.V., llythyr i gefnogi eich cais a ffurflen cyfleoedd cyfartal atom drwy e-bost: recruitment@shermantheatre.co.uk

Y dyddiad cau yw hanner dydd ddydd Mercher 1 Awst 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau y 6ed o Awst 2018.

Am becyn cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i www.shermantheatre.co.uk/swyddi/

Views: 105

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

Was very moving to see #onbearridge at @ShermanTheatre in Cardiff. A paean to the power, not of money, war, or muscle - but of memory, family, loyalty, landscape, love - and the Old Language. Rhys Ifans was brilliant.

Was very moving to see at in Cardiff. A paean to the power, not of money, war, or muscle - but of memory, family, loyalty, landscape, love - and the Old Language. Rhys Ifans was brilliant.

On Bear Ridge @ShermanTheatre was absolutely superb tonight. Rhys Ifans and Rakie Ayola were sensational!! Get down and watch!

On Bear Ridge was absolutely superb tonight. Rhys Ifans and Rakie Ayola were sensational!! Get down and watch!

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service