EXTINCT - A New Theatrical Happening - by yello brick

EXTINCT

Technology has enabled amazing advances in how we live, work and communicate. It can know our trends, identify our preferences and learn our patterns of behaviour. It can even speak for us. How we can enhance our lives is now a subject of limitless possibilities. 

Now, thanks to technology giant Hybrid Industries, the ultimate communication interface has arrived: the Alpha Omega (AO). A product that will fulfill the company’s mantra, ‘Hybrid in every home by 2025’. Join us for Hybrid Industries’ launch this June and discover how they plan to bring a new united voice to the world… 

hybridindustries.co.uk

A dark twist in a ‘what if’ scenario based on the increasing use of technology in our everyday lives, looking at our right to a voice Extinct explores the way we experience culture and our technological divide. Will you remain faithful to Hybrid or join the resistance? 

Extinct is a roaming experience that plays out on the streets of Cardiff and is a mixture of game and theatrical happenings. 

Produced by Yello Brick in collaboration with Wales Millennium Centre for Festival of Voice 2018. Story concept by Kelly Jones, Alison John, Julian Sykes. Written by Kelly Jones.

Friday 15th  6:00pm
Saturday 16th 3:00pm
Sunday 17th 2:00pm
Tickets £5

EXTINCT

Mae technoleg wedi galluogi datblygiadau anhygoel yn y ffordd rydyn ni’n byw, gweithio a chyfathrebu. Mae’n gwybod ein tueddiadau, adnabod ein hoffterau a dysgu ein patrymau ymddygiad. Mae ganddi’r gallu, hyd yn oed, i siarad gyda ni. Mae’r ffyrdd gallwn gyfoethogi ein bywydau o hyn ymlaen yn amodol ar bosibiliadau diddiwedd. 

Nawr, diolch i’r cwmni enfawr Hybrid Industries, mae’r rhyngwyneb cyfathrebu delfrydol wedi cyrraedd: yr Alpha Omega (A0). Cynnyrch bydd yn adlewyrchu mantra y cwmni ‘Hybrid ym mhob cartref erbyn 2025’. Ymunwch â ni ar gyfer lansiad Hybrid Industries ym mis Mehefin a darganfyddwch sut maen nhw’n bwriadu dod â llais o undod i’r byd…. 

hybridindustries.co.uk

Troad tywyll ar sefyllfa ‘beth petai’ yn seiliedig ar y defnydd cynyddol o dechnoleg yn ein bywydau bob dydd, gan edrych ar ein hawl i lais mae Extinct yn dod i'r afael â'r ffordd rydyn ni’n profi diwylliant ac ein bwlch technolegol. Ydych chi’n aros yn driw i’r hybrid neu ydych chi am ymuno â’r gwrthsafiad? 

Mae Extinct yn brofiad crwydrol sy’n digwydd ar strydoedd Caerdydd ac yn gymysgedd o gêm a digwyddiadau theatraidd. 

Cynhyrchwyd gan Yello Brick ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Cysyniad stori gan Kelly Jones, Alison John, Julian Sykes. Ysgrifennwyd gan Kelly Jones.

Dydd Gwener 15  6:00yp
Dydd Sadwrn 16  3:00yp
Dydd Sul 17  2:00yp
Tocynnau £5


Views: 185

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service