Yn ‘A Comedy’, mae chwech ddieithriaid yn ymgasglu er mwyn wynebu’r dasg o greu ‘Lawlyfr Hiwmor’. Bu personoliaethau unigryw, direidus a dadleuol yn gwrthdaro wrth iddyn nhw archwilio natur hiwmor mewn byd wedi COFID o sensitifrwydd a ‘cancel-culture’. Yng ngham hon o’r prosiect, bydd y grŵp amrywiol o berfformwyr yn dyfeisio’r Y+D heriol yma sy’n gofyn i ni ystyried beth sy’n ddoniol y dyddiau yma...a beth sydd ddim!

Bydd grwp o berfformwyr yn archwilio’r themau hyn gyda’r Cydlynydd trwy chwarae a thrafod, yn strwythuro ac yn paratoi nwyddau ar gyfer y cyflwyniad terfynol. Mae prif dylystwyddau a chyfrifoldebau y swydd yn cynnwys:

  • Cymryd rhan mewn ymarferion byrfyfyr, dyfeisio ac ysgrifennu gyda'r Cydlynydd a Ddramaturg
  • Rhannu’r deunydd gorffenedig i gynulleidfa ddethol ym mis Mawrth 2022
  • Cynnal ymchwil greadigol y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ymarfer
  • Bod yn agored i rannu a fyfyrio o brofiad personol
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau allgymorth (h.y, cymryd drosodd instagram, gweithdai digidol)
  • Gyda synnwyr digrifwch, yn ddelfrydol.

Galwad agored yw hyn ac felly rydym yn awyddus iawn i glywed gan ymgeiswyr gyda nodweddion gwarchodedig neu yn dod o gymdeithasau heb gynrychiolaeth ddigonol. Oherwydd natur y prosiect, gell elfennau o’r themâu bod yn ‘triggering’.

Cytundeb: 20 diwrnod rhwng Ionawr 2022 a Mawrth 2022
Ffi: £2,400 (+ treuliau, fel mae angen)

Dyddiadau Allweddol
Dydd Llun 10fed - Dydd Gwener 21ain Ionawr 2022 (10 diwrnod) yng Nghasnewydd, de Cymru
Dydd Llun 7fed - Dydd Gwener 18fed Mawrth 2022 (10 diwrnod) yng Nghasnewydd, de Cymru

Oherwydd cyfuniadau cyllid, bydd bas o fewn 30 milltir yn ddelfrydol, ond gell trafod hyn gyda’r ymgeisydd.

Os oes diddordeb gennoch, hoffwn clywed oddi wrth chi! Dafonwch y canlynol yn ffurff sain neu fideo:

  • Cyflwyniad
  • Jôc
  • Sgil

Gell dehongli’r tasgiau yma’n pa bynnag ffordd hoffwch, ond ni ellen nhw fod mwy na 3 munud. Gell ddanfon rhain i acomedy2022@gmail.com.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 26ain Tachwedd 2021, 5pm

Cefnogwyd y prosiect yma gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Carne Trust, ac wedi’i chefnogi gan Tin Shed Theatre Co. a Disability Arts Cymru.

Views: 11

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service