JOB - Marketing and Communications Officer

Marketing and Communications Officer

We are seeking a dynamic and intuitive marketing and communications officer to join our busy team.

NoFit State is an internationally renowned contemporary circus company. Every year the company tours productions in its Big Top, in theatres, and at outdoor locations throughout the UK, and internationally. The company’s Cardiff home houses a year-round programme of professional and community classes and projects and provides facilities for a wide range of visiting companies and independent artists.

The company has some very exciting locations, campaigns, news and events ahead. As Marketing and Communications Officer your objective is to strengthen and grow the company’s reputation and profile, and ensure that all aspects of the programme achieve attendance and participation targets by communicating who we are and what we do, and promoting our work to presenting partners, audiences, participants, and stakeholders across all platforms. 

For more information and to apply https://https://www.nofitstate.org/en/about/careers-casting

Please complete the Application Form and Equal Opportunities form and email together with a CV and covering letter outlining your suitability for the post to jobs@nofitstate.org

The deadline for applications is 9am on Monday 14 January and interviews will be held the following week in Cardiff.

 ___________________

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu greddfol a deinamig i ymuno â'n tîm prysur.

Mae NoFit State yn gwmni syrcas gyfoes sydd ag enw da yn rhyngwladol.Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n mynd â chynyrchiadau ar daith yn ei Babell Fawr ac yn perfformio mewn theatrau a safleoedd awyr-agored ledled Prydain a thramor. Yng nghartref y cwmni yng Nghaerdydd, cynhelir rhaglen o ddosbarthiadau a phrosiectau proffesiynol a chymunedol trwy gydol y flwyddyn a darperir cyfleusterau ar gyfer nifer o gwmnïau ac artistiaid annibynnol sy’n ymweld. 

Fel Swyddog Marchnata a Chyfathrebu mae cadarnhau a chi eu meithrin enw da’r cwmni a’i broffil. Sicrhau bod pob rhan o’r rhaglen yn cyrraedd targedau presenoldeb a chyfranogiad trwy ddatgan pwy ydym a beth rydym yn ei wneud a thrwy hyrwyddo ein gwaith wrth bartneriaid cyflwyno, cynulleidfaoedd, cyfranogwyr a rhanddeiliaid ar draws pob platfform. 

Os hoffech ymgeisio https://www.nofitstate.org/cy/about/gyrfaoedd-chastio

Llanwch y ffurflen gais a’r ffurflen Cyfle Cyfartal sydd ynghlwm ac ebostio’r ddwy gyda CV a llythyr yn amlinellu pam yr ydych yn addas ar gyfer y swydd i jobs@nofitstate.org

Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn 9am dydd Llun 14 Ionawr ac fe gynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd yr wythnos wedyn.

 

Views: 117

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service