Job opportunity - TEAM Administrative Assistant // Cyfle am Swydd - Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Job opportunity!
 
Do you have a passion for the power of community and a commitment to breaking down barriers to enable life-changing opportunities?
 
We’re looking for a new TEAM Administrative Assistant.
 
 
Thinking of applying, but not sure if NTW is for you?
 
Discover more about what it’s like working for NTW in this blog from our Artistic Director Lorne Campbell: https://www.nationaltheatrewales.org/work-with-us/
//
Cyfle am Swydd!
 
A ydych yn angerddol dros rym cymuned ac yn meddu ar ymrwymiad i chwalu rhwystrau i alluogi cyfleoedd sy’n newid bywyd?
 
Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol TEAM newydd.
 
 
Yn meddwl am wneud cais, ond ddim yn siŵr ai NTW yw'r lle i chi?
 
Cewch wybod rhagor am sut brofiad yw gweithio i NTW yn y blog hwn gan ein Cyfarwyddwr Artistig Lorne Campbell: https://www.nationaltheatrewales.org/cy/work-with-us/

Views: 65

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service