Job Opportunity! Ushers for Mother Courage and her Children – Paid role

 

Job Opportunity

Ushers for Mother Courage and her Children – Paid role

 

We are looking for friendly and reliable TEAM members to be ushers for National Theatre Wales’s upcoming production Mother Courage and her Children in Merthyr Tydfil from 6th-22nd May. As well as taking the position of an usher you will also be ambassadors for TEAM and for National Theatre Wales. This is the perfect opportunity to gain experience and training in Front of House whilst in a paid role!

You will receive a training session from the production’s Front of House Manager on 5th May so that you are ready to begin working on the 6th May.

 

How to apply:

 

Please send a covering letter stating why you would like to take on this role and how this would benefit you, and your C.V to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by midday 10th April 2015

 

Please note:

 

  • Working hours will mostly be during evenings but will include some daytime performances.
  • You must be 18+ to apply

 

Read more about Mother Courage and her children here: http://nationaltheatrewales.org/mother-courage-and-her-children

Cyfle am Swydd

Tywysyddion ar gyfer Mouther Courage and her Children - Swydd Cyflogedig

 

Rydym yn edrych am aelodau TEAM sy’n gyfeillgar a dibynadwy i fod yn dywysyddion yng nghynhyrchiad nesaf National Theatre Wales, Mother Courage and her Children ym Merthyr Tydfil o’r 6ed-22ain o Fai. Ynghyd a chymryd rôl fel tywysydd byddwch hefyd yn llysgenhadon i TEAM a National Theatre Wales. Mae hwn yn gyfle gwych i gael profiad a hyfforddiant Blaen Tŷ mewn swydd cyflogedig!

 

Cewch sesiwn hyfforddi gan Reolwr Blaen Tŷ y cynhyrchiad ar y 5ed o Fai fel eich bod yn barod i weithio ar y 6ed o Fai.

 

Sut i ymgeisio:

 

Anfonwch lythyr eglurhaol os gwelwch yn dda, yn nodi pam yr hoffech y swydd yma a sut y byddai o fudd i chi, a’ch CV i fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn hanner dydd ar y 10fed o Ebrill 2015.

 

Nodwch:

 

  • Bydd yr oriau gweithio gyda’r nos gan amlaf ond mi fydd ambell i berfformiad yn y dydd.
  • Mae rhaid i chi fod yn 18+ i wneud cais
  • Cyfle i aelodau TEAM yn unig yw hwn. Os nad ydych chi’n aelod, mi fedrwch ymuno drwy ddilyn y linc yma a href="http://community.nationaltheatrewales.org/group/ntwteam%3E">http://community.nationaltheatrewales.org/group/ntwteam>;

 

Darllenwch mwy am Mother Courage and her Children yma: http://nationaltheatrewales.org/cy/150

 

 

Views: 614

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service