Join the Groundwork team - open call / Ymunwch â thîm Groundwork - galwad agored

Join the Groundwork team - open call


Groundwork are inviting applications for two new roles with the Groundwork team. Both roles will work remotely to support the programming, curation, management, marketing and delivery
of our Stabilisation program.


Contract details

5 month contract (with potential to extend pending further funding)

August 1st - December 31st 2020
16 hrs per month to be worked flexibly

£20 per hour (£320 per month)

Who are we looking for:

We are looking for people with knowledge of and connection to contemporary dance in Wales. Applicants need not have previous experience in similar roles. They must share our desire to support dance artists across Wales and have a willingness to learn project curation/management skills. They should be organised, computer literate and willing to work as a team.

  • For one of the roles we are looking for a person of colour, black, of Asian descent or dual heritage.
  • For one of the roles it is essential that you are a fluent Welsh speaker; we especially encourage you to apply if you live in North Wales or another region outside of Cardiff.


Deadline for applications
- July 13th Midday

We will respond to all applicants by 17th July.

Click here for full details - https://groundworkpro.com/cy/join-the-groundwork-team-open-call/
Please get in touch if you have any questions or need any support in making your application: groundworkprocardiff@gmail.com

Ymunwch â thîm Groundwork - galwad agored

Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dwy rôl newydd o fewn tîm Groundwork. Bydd y ddwy rôl yn gweithio o bell er mwyn cefnogi rhaglenni, curadu, rheoli, marchnata a chyflwyno ein rhaglen Sefydlogi.

Manylion y cytundeb

Cytundeb 5 mis (gyda’r potensial o ymestyniad yn dibynnu ar ariannu pellach)

Awst 1af – Rhagfyr 31ain 2020

16 awr y mis, gweithio’n hyblyg

£20 yr awr (£320 y mis)

Am bwy rydym ni’n chwilio:

Rydym yn chwilio am bobl sydd â gwybodaeth am ddawns cyfoes Cymru ac yn rhannu cysylltiadau â’r byd hwnnw. Nid oes rhaid i’r ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol mewn rôl debyg. Mae’n rhaid iddyn nhw rannu ein hawydd i gefnogi artistiaid dawns led-led Cymru a bod yn barod i ddysgu sgiliau rheoli/curadu prosiectau. Dylai bod nhw’n drefnus, yn llythrennog â chyfrifiaduron ac yn barod i weithio fel tîm.

  • Rydym yn edrych am berson o liw, du, Asiaidd neu o dreftadaeth deudras ar gyfer un o’r ddwy rôl.
  • Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg ar gyfer un o’r ddwy rôl. Rydym yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau gan drigolion Gogledd Cymru neu ardaloedd eraill y tu hwnt i Gaerdydd

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - Cannol dydd Gorffennaf 13eg

Ymatebwn i bob cais erbyn Gorffennaf 17eg

Cliciwch yma am y manylion llawn - https://groundworkpro.com/cy/join-the-groundwork-team-open-call/

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynnau neu os oes angen unrhyw gymorth arnoch wrth wneud eich cais: groundworkprocardiff@gmail.com

Views: 77

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service